Uudised

Siseturvalisuse valdkonna praktikajuhendajad kogunesid Sisekaitseakadeemia lõpuseminaril

praktikajuhendajate seminari lõpuüritus

Sisekaitseakadeemia ja akadeemia tööandjate koostööprojekti «Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku» lõpuseminar toimub täna, 14. septembril Maarjamäe lossis. Seminarist võtab osa 60 inimest. 

«Projekti tegevuste fookuses oli praktikate juhendajate arengu ja toimtuleku toetamine, praktikatega seotud erinevate osapoolte koostöövõrgustiku laiendamine ja koostöökultuuri arendamine. Projekti erinevatesse tegevustesse olid kaasatud kõik praktikatega seotud osapooled: nii koolipoolsed praktikate kuraatorid, ametite/tööandjate praktikate juhendajad ja koordineerijad ning lõpukursuste kadetid kui praktikate juhendajate tulevased kolleegid,» selgitas projekti eestvedaja, Sisekaitseakadeemia arendusjuht Merle Tammela. Projekti tegevuste planeerimisel arvestati  praktikate juhendajate ja praktikantide  tagasisidet ning vilistlaste ja tööandjate uuringute tulemusi.

Ajavahemikul september 2017 kuni mai 2018 korraldati 11 baaskoolitust teemal «Praktika juhendamise protsess kui koostöökultuuri arendamise võimalus», neli koolitust teemal «Professionaalne suhtlemisoskus – praktikate juhendajate võtmepädevus»  ja neli koolitust teemal «Praktikate juhendajate arengut ja toimetulekut toetav tagasiside».

Kokku võttis koolitustest osa 399 Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse, Vanglateenistuse, Maksu- ja Tolliameti praktikate juhendajat nii Jõhvis, Tartus, Võrus, Paides, Paikusel kui Tallinnas. Paralleelselt koolitustega valmis erialade ülene praktikate veebikeskkond Sisekaitseakadeemia kodulehel ning koolituste arutelude põhjal sõnastati praktika hea tava.

Projekti lõpuseminaril osalejaid tervitab Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. Seminari esimeses osas annab projektimeeskond lühiülevaate projekti tulemustest ning pärast seda on võimalus ametite esindajatel, st meie tööandjatel anda tagasisidet projekti tegevustele. Seminari teises pooles toimub arutelu «Millised tegevused planeerime siseturvalisuse valdkonna erialade praktikasüsteemi arendamisel koostöös ellu viia lähitulevikus». Arutelu tulemused on suurepäraseks sisendiks Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove uuele projektide taotlusvoorule «Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel».

Projekti on rahastatud Euroopa Sotsiaalfond (ESF) struktuurivahenditest meetmega «Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel» ning see on ellu viidud koostöös hariduse kompetentsikeskus Innovega.

Sisekaitseakadeemia on Siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politsei- ja piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.