Akadeemiline kalender

Study

Akadeemiline õppeaasta koosneb kahest 20-nädalasest semestrist. Akadeemilises kalendris on fikseeritud semestrite algus ja lõpp ning õppevaheajad, lisaks muu õppetöö läbiviimist puudutav oluline informatsioon ja tähtajad. Akadeemiline kalender järgmiseks õppeaastaks kinnitatakse hiljemalt 15. aprillil.

 2017/2018. õppeaasta
2018/2019. õppeaasta

Akadeemiline kalender 2018-2019