Uudised

Sisekaitseakadeemia verivärsked politsei- ja piirivalvekadetid andsid ametivande

kadetid seisavad rivis uue maja ees, lipud lehvivad

28. septembril 2018 andsid Sisekaitseakadeemia uue valmiva õppehoone esisel platsil Maarjamäel traditsioonilise ametivande 93 uut politsei- ja piirivalvekadetti.

Kadetid andsid vande, tõotades truudust Eesti põhiseaduslikule korrale ning lubades rakendada neile vande järgselt antavaid õigusi ja kohustusi õiglaselt ning erapooletult. Ametivande võttis vastu siseminister Andres Anvelt.

«Tuleb arvestada, et politseinikud ja piirivalvurid ei ole te ainult tööl, vaid kannate neid väärtusi ka vabal ajal. Inimesed ootavad teilt turvalisuse pakkumist igal pool – Rõngus, Missos, Narvas – olenemata sellest, kas täidate parajasti teenistusülesandeid või mitte,» ütles siseminister Andres Anvelt tervituskõnes.

Oma tulevasi kolleege tervitasid ka Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Krista Aas ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen. «Eestile on iga uus politseinik kulda väärt,» rõhutas Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik. «Ametivandest algab teie uus elu – elu oma rahva teenrina, politseiametnikuna. Akadeemia on kõigi 93 vande andja üle äraütlemata uhke,» kinnitas ta.

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almoseni sõnul on vande andmine märgilise tähendusega protseduur: «Mõelge nende sõnade ja vande sõnumi peale – see vanne iseloomustab meie kui politseiametnike põhiväärtusi.» Almosen lisas, et need on väärtused, mis aitavad politseiametnikel endale kindlaks jääda ja leida parimaid lahendusi ka keerulistes olukordades. «Ja uskuge – keerulisi olukordi tuleb meil elus kõigil ette.»

Kõik esimest korda politseiteenistusse astuvad isikud annavad ametivande järgmises sõnastuses: «Astudes politseiteenistusse, annan mina, … (ees- ja perekonnanimi), vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest ning rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi.»

Ametivande võtab vastu siseminister või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor. Ametivanne antakse pidulikult riigilipu juures, vande andja loeb selle ette ja kirjutab tekstile alla. Kadett annab ametivande enne esimest õppepraktikat.

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politsei- ja piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

 

Kadett kirjutab vandele alla