Praktikad

 

Praktika on oluline osa õppetööst. Kutseõppes moodustab praktiline õpe kogu õppe mahust vähemalt 50 protsenti, milles umbes pool toimub praktikana praktikaasutuses ning rakenduskõrgharidusõppes vähemalt 15 protsenti.

Praktika eesmärk on tutvuda erialase tööga, omandada praktilisi erialaseid teadmisi, kinnistada ja süvendada omandatud teadmisi ja nende praktilise rakendamise oskusi ja kogemusi ning kujundada hoiakuid.

Praktika võib olla tutvumispraktika õpingute alguspoolel või tööpraktika õpingute hilisemas faasis. Tutvumispraktika eesmärgiks on eelkõige tutvuda organisatsiooniga, kuhu hiljem tööle siirdutakse ning saada ülevaade selle struktuurist, valdkondadest, töökorraldusest ning peamistest ülesannetest. Tööpraktika käigus saab juba rakendada õpitud teadmisi ning teha kindlaid tööülesandeid.

Praktikate täpsed nimetused, mahud, hindamine, eesmärgid ja õpiväljundid on kirjeldatud õppekavas. Praktika koha määrab koos ametiga kolledž. Teatud juhtudel on võimalik praktikat sooritada ka välismaal.

Kõigest täpsemalt saab lugeda Sisekaitseakadeemia praktika juhendist ja õppekavast. Küsimuste korral on abiks kolledži praktika kuraator.