Uudised

Sisekaitseakadeemia arutles lähisuhtevägivalla olemuse ja keerukuste üle

Pung ja Almosen ja Salla istuvad ja kuulavad

22. novembril 2018 toimus järjekorras kolmas vägivalda käsitlev minikonverents, mis on kasvanud välja Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostööst ühise vabaaine «Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine» väljatöötamisel ning arendamisel.

Korraldajate eesmärk on muuhulgas tõsta esile 25. novembrit kui rahvusvahelise naiste- ja lastevastase vägivalla vastu võitlemise päeva. Ühiskonnas on oluline vägivalla ja eriti nõrgemate (nagu naised ja lapsed) vastu suunatud vägivalla märkamine ja sellega tegelemine, ohvrite, aga ka vägivallatsejate abistamine, et lõhkuda vägivalla ahel.

Vägivaldne käitumine ja ka ohvriks muutumine saab sageli alguse lapsepõlves, ja kui sellesse ei sekkuta, võib kasvada üles täiskasvanu, kes ei oskagi teisiti hakkama saada. Seepärast on tähtis, et teemat hoitaks pidevalt avalikkuse tähelepanu all ja ka kahes kõrgkoolis antaks tulevastele spetsialistidele vastavaid teadmisi ja oskuseid. Politseinikud ja tervishoiutöötajad on enamasti just need, kes kutsutakse esimesena sündmuskohale, kelle juurde pöördub võimalik ohver või kellelt küsitakse nõu, kui on kahtlus, et peres, koolis või miks mitte virtuaalruumis toimub vägivald.

Konverentsil esinesid sisukate ettekannetega Kaire Tamm Justiitsministeeriumist, kes andis ülevaate vägivalla levikust Eesti noorte seas ja tutvustas nii juba rakendunud kui eesootavaid seadusemuudatusi vägivalla ennetamiseks. Veebikonstaabel Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist tõi hulgaliselt elulisi ja enda igapäevatööst pärit näiteid vägivallast küberruumis. Gestaltpsühhoterapeut Mirjam Püvi kirjeldas enda tööd lähisuhtevägivalla ohvrite nõustamisel ja perevägivalla mõju lapsele. Sotsiaalkindlustusameti lastemaja juht Anna Frank-Viron kõneles seksuaalvägivalla ohvriks langenud laste toetamisest ja andis nõu, kuidas toimida, kui on kahtlus laste väärkohtlemisest.

Teemad puudutasid kuulajaid, sest küsimusi igale ettekandjale oli palju ning tõenäoliselt jätkusid/jätkuvad arutelud ka edaspidi. Kindlasti tulevad vägivalla ja lähisuhtevägivalla teemad käsitlemisele järgmise aasta novembris toimuval konverentsil. Kui sel aastal oli korraldajaks Sisekaitseakadeemia, siis järgmisel aastal toimub üritus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik andis konverentsi avasõnade järel tänukirja kolmele koostööpartnerile Tervishoiu Kõrgkoolist – Silja Mets-Oja, Marika Merits, Mare Tupits – olulise panuse eest ühise vabaaine väljatöötamisel, arendamisel ja tutvustamisel.