Uudised

Novembris toimus esmakordselt suuremahuline Terviseameti kriisiõppus „Viplala“

kriisiõppuse staap tööhoos

21. novembril 2018 toimus Sisekaitseakadeemia päästekolledži ning Politsei- ja Piirivalveameti eestvedamisel esimene omasugune Terviseameti ja Järvamaa haigla kriisiõppus „Viplala“.

Õppuse eesmärgiks oli tagada Terviseameti ja selle struktuuriüksuste valmisolek kriisi reguleerimiseks ning harjutada Terviseameti kriisijuhtimist ja kriisistaabi tööd.

„Esialgse tagasiside põhjal võib kinnitada, et õppus oli edukas ja püstitatud eesmärgi said täidetud. Terviseamet ja Järvamaa haigla olid hästi ettevalmistatud eskaleeruvaks kriisiks, mille põhjustas õppuse stsenaariumi kohaselt mitmed järjestikud sündmused Järvamaal,“ nentis päästekolledži nõunik Tanel Meiel.

Stsenaarium kirjeldas olukorda, kus Järvamaa hooldushaiglas toimus raske mürgistuse juhtum ning ridamisi järgnes sündmusi, mis seadsid ohtu elutähtsa teenuse toimimise.

Õppusele eelnes Sisekaitseakadeemia päästekolledži poolt koordineeritud koolituste sari, milles omandatud teadmised ja oskused kinnitati õppuse käigus läbi praktiliste soorituste. Nii Terviseameti juhtkond kui ka õppuste korraldav meeskond tõdesid , et õppus tõi välja vajalikud õppetunnid ning näitas kätte suuna järgnevateks tegevusteks.

Lõplik tagasiside, hinnang ja kokkuvõte vormistatakse 5. detsembril toimuval õppuse järelseminaril.

„Päästekolledžil on hea meel tõdeda, et kriisireguleerimisõppuste vajalikkuse tunnetamine ja elutähtsate teenuste osutajate aktiivne osalus on jätkuvalt kasvamas ning see tagab õppuste kõrge kvaliteedi,“ ütles Meiel. „Meie elu turvalisemaks muutmisel on võimalus kõigil anda oma panus, kõik ettepanekud ja osalemise soovid järgnevates õppustel/ koolitustel palun edastada päästekolledži täiendusõppe peaspetsialistile Kelly Vaabelile või minule isiklikult,“ lisas ta.

 

ERRi videolugu õppusest saab vaadata siit: https://www.err.ee/878860/jarvamaa-haiglas-viidi-labi-kriisioppus