Uudised

Algas registreerimine riigi pakutavatele tasuta eesti keele kursustele

tule keelt õppima

Sisekaitseakadeemia alustab 2019. aasta veebruaris Eesti kodakondsust taotlevatele inimestele tasuta eesti keele kursuste läbiviimisega. Alates tänasest on võimalik kursustele registreerida.

Sisekaitseakadeemia nõunik Jana Kondrašova sõnul pakuvad täna erinevad ministeeriumid ja nende allasutused Eestis küll eesti keele õppimise võimalusi mitmetele sihtrühmadele, ent nüüd laienevad keele õppimise väljavaated Eesti kodakondsuse soovijate jaoks veelgi. „Kodakondsuse taotlemine ei tohi jääda selle taha, et inimesel ei ole võimalik eesti keele õpingute eest maksta või leida töökohustuste kõrvalt keeleõppeks aega. Selles ongi programmi eesmärk ja väärtus,“ tõdes ta.

Riik pakub 2019. aastast võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust. Veebruaris avatakse kaks esimest keeleõppegruppi, üks Tallinnas ja teine Narvas, kokku maksimaalselt 32 inimesele. Ülejäänud grupid avatakse tulevikus vastavalt sooviavaldustele.

Keeleõppeleping võimaldab ühekordset tasuta eesti keele õpet nulltasemelt kuni tasemeni B1. Eesti keele kursustel osalemiseks makstakse lepingu sõlminud inimesele tasustamata õppepuhkusel oldud päevadel keelekursustel osaletud kordade eest keeleõppehüvitist inimese keskmise palga alusel 20 kalendripäeva eest. Hüvitise ülemmääraks on Eesti aasta keskmine brutopalk. Leping loetakse täidetuks, kui inimene on esitanud Politsei- ja Piirivalveametile taotluse kodakondsuse omandamiseks. See tähendab, et keeleõppelepinguga võtab inimene kohustuse läbida tasuta keeleõpe kuni eesti keele B1 taseme saavutamiseni ja esitada Eesti kodakondsuse taotlus ühe aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist.

Enne lepingu sõlmimist hinnatakse kodakondsuse soovija keeleoskust ja ta saab tasuta õppida eesti keelt üksnes neil tasemetel, mis tal on puudu B1-keeletasemest. Keeleõpet korraldab Sisekaitseakadeemia.

Lisainfo ja registreerimine: www.sisekaitse.ee/eestikeel

 

Kontakt:

Jana Kondrašova, Sisekaitseakadeemia nõunik, jana.kondrasova [at] sisekaitse.ee, +372 5511 638.