Tolli ja maksundus

Maksu- ja Tolliameti rolliks on tõhus ja täpne maksude haldamine, ettevõtluse hõlbustamine ning ühiskonna ja majanduse kaitsmine. Finantskolledži õppekava eesmärk on luua üliõpilastele võimalused kaasaegse finants-, maksu- ja tolliametnikule vajaliku erialase rakenduskõrghariduse omandamiseks ning toetada üliõpilastel lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks kujunemist.

Tolli ja maksunduse eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus kui ka erasektoris ja neil on õigus töötada maksu- või tolli vanemametnikuna, kus leiavad rakendust omandatud teadmised ning on abiks õppetöö jooksul sooritatud praktika.

Tolli ja maksunduse erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Tolli ja maksunduse erialal on võimalik õppida rakenduskõrghariduse tasemel spetsialiseerumisega tolli või maksunduse suunale. Süvaõppesuuna valik toimub teisel õppeaastal tööandja vajadusi, akadeemia võimalusi ning üliõpilase õppeedukust ja soove arvestades.

Õppekava maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) ning kestus 3 aastat. Õpe annab üldise finantsalase hariduse, majandus- ja õigusalased teadmised. Õpinguid on võimalik jätkata magistriõppes.

Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). 

Kandideerimistingimused
  • Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus
  • keskharidus või sellele vastav haridustase

Vastuvõtukatsed

Riigieksami "Eesti keel teise keelena" hinnet ja eesti keele tasemeeksami tunnistust sisseastumisel ei arvestata, kandideerija peab läbima Sisekaitseakadeemias eesti keele testimise. Kutsesobivuse vestlusele kutsutakse eesti keele testimise edukalt läbinud kandidaadid. Vestlusele kutsutute nimekiri avaldatakse kodulehel. Tolli- ja maksunduse eriala kandidaadid tulevad vestlusele tähestikulises järjekorras 5-6-liikmelistes gruppides.

Sisseastumisavalduse saab esitada 2018. aasta juunis SAISis või Sisekaitseakadeemias, Kase tn 61. Avalduste esitamise perioodil tuleb nõutavate dokumentide (vt loetelu allpool) originaalid esitada ainult siis, kui avaldus tuuakse akadeemiasse. Kõigil, kes esitavad avalduse SAISi kaudu, tuleb ülejäänud dokumendid esitada sügisel, tutvumispäevade esimesel päeval finantskolledžisse, kui andmed on riiklikest registritest kättesaadavad.

Paremusjärjestuse kujunemine

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Pingerida moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine (matemaatika, emakeel, võõrkeel) 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (maksimaalselt 50 punkti) ja vestluse tulemuse põhjal (maksimaalselt 50 punkti).

Vaata vastuvõtu ajakava.

Kontakt:
Telefon: 513 82 95
E-post: vastuvott [at] list.sisekaitse.ee
www.facebook.com/sisekaitseakadeemia
 

Õppekorraldusega seotud küsimused palume esitada finantskolledži õppekorralduse spetsialistile:

Ulvi Lahe

e-post: ulvi.lahe [at] sisekaitse.ee

telefon: 696 5470

 

Eriala valdkond