Tutvustus

Politsei- ja piirivalvekolledž koolitab politseiametnikke kutseõppe ja rakenduskõrghariduse tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe 1,5 aastat, rakenduskõrgharidus omandatakse 3 aastaga, mille järel on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes. Kolledži koostööpartnerid on Politsei- ja Piirivalveamet ja tema struktuuriüksused, üldhariduskoolid, CEPOL, FRONTEX jpt. Õppetöö toimub nii Tallinnas kui ka kolledži Paikuse õppekompleksis.

Ajalugu

Politsei, uurimise ja piirivalve eriala avati 15. aprillil 1992. aastal, kui Eesti Vabariigi Valitsus asutas Eesti Sisekaitse Akadeemia. Õppetöö algas sama aasta 12. oktoobril. 

Murastes alustati õppetööd 1995. aastal, kui Tallinnast kolis Murastesse piirivalvekool. Piirivalvekool asutati 1992. aastal Tallinnas, kus koolitati lühikursustega piirivalvureid mere- ja maismaapiirile ning piiripunktidesse. Lühikursustega (3-6 kuud) jätkati kuni 2002 aastani. 2002. aastast sai Muraste piirivalvekoolist sisekaitseline kutseõppeasutus  ning väljaõpe muutus 10-kuuliseks. Samal aastal valmis ka uus õppehoone. Murastest asub ka kolledži koosseisu kuuluv teenistuskoerte koolituskeskus.

1. veebruaril 2010 ühendati piirivalvekolledž ja politseikolledž. Uus kolledž kolis Tallinnast Murastesse piirivalvekolledži ruumidesse. Üks osa kolledžist jäi Paikusele endisesse politseikooli ruumidesse, kus toimub samuti politseiametnike väljaõpe. Paikusel asuvat kolledži üksust nimetatakse politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse kooliks. 2017. aasta alguses kolis politsei- ja piirivalvekolledž Murastest tagasi Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi, Kase 61.

Kontakt

Politsei- ja piirivalvekolledž
Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond

Tel: (+372) 447 6700, (+372) 50 15 819
E-post: info_ppk [at] sisekaitse.ee

Paikuse õppekeskus

Kooli tee 12

86602 Paikuse alev

Pärnu linn

Pärnumaa

Tel: (+372) 447 6700, (+372) 50 15 819
E-post: info_ppk [at] sisekaitse.ee

Oluline dokument