Uudised

Sisekaitseakadeemia Ida-Virumaa stipendiumi pälvisid Karl Liiva ja Tatjana Rjabtšenkova

Tatjana Rjabtšenkova

Sisekaitseakadeemia stipendiumikomisjon otsustas traditsioonilise Ida-Virumaa stipendiumiga toetada politsei- ja piirivalvekolledži teise kursuse kadett Karl Liivat ning sel aastal päästekorraldaja erialal õpinguid alustanud Tatjana Rjabtšenkovat.

Sisekaitseakadeemia eristipendiumite komisjon märkis, et Karl Liiva on hea õppeedukusega, aktiivne ja edukas ühiskondlikus tegevuses ning spordis. Samuti on ta motiveeritud pärast akadeemia lõpetamist naasma tööle enda kodukohta Narvas.

Karl Liiva sõnul tekkis tal huvi politseitöö vastu juba varakult. «Tulin Sisekaitseakadeemiasse politseiteenistuse erialale õppima, sest minu suur eesmärk on aidata inimesi, kes vajavad abi ja ka neid, kes ise ei julge pöörduda kellegi poole abi saamiseks,» möönis ta.

«Olen elanud terve elu Eesti äärelinnas Narvas, mistõttu olen saanud jälgida ja mõtiskleda, kuidas oleks võimalik sealset elu edendada. Suurimad murekohad Narvas on lähisuhtevägivald ning joobes täiskasvanud õuealadel. Enamus lapsi kannatavad vaimse trauma all. See aga kandub üle koolikiusamiseks või mõneks muuks süüteoks. Noored näevad igapäevaselt, kuidas täiskasvanud käituvad ja üritavad neid matkida,» selgitas Liiva.

Peale õpinguid on noormehe eesmärk õppida juurde psühholoogiat, et mõista täpsemalt inimeste käitumist, millest kõik alguse saab ning kuidas oleks temal võimalik inimesi paremini aidata. «Ühiskonda ei saa muuta karistamisega. Selleks, et olla hea politseinik, pean oskama olla ka hea psühholoog.»

Õppimaasuvale kadetile määratava stipendiumi puhul võeti aluseks sisseastumistulemuste põhjal moodustunud keskmist punktisummat, aga ka motivatsiooni Sisekaitseakadeemias õppimiseks ning töötamiseks oma erialal Ida-Virumaal. Komisjon märkis, et Tatjana Rjabtšenkova puhul olid nii punktid kui ka motivatsioon Ida-Virumaal töötamiseks kõrged.

Ida-Virumaa kutseharidusekeskuses tarkvara ja andmevara halduse eriala lõpetanud Rjabtšenkova otsustas ennast edasi arendada ning asuda õppima päästekorraldaja erialale just seetõttu, et ta saaks  kombineerida omavahel kaht eriala ning rakendada oma teadmisi enda kodukohas nii praktikal kui ka töötades.

«Tahan kaasa aidata oma kodukoha arengule ja olla abiks inimeste turvatunde tagamisele. Samuti plaanin end pidevalt koolitada, et omandada rohkem kogemusi ja teadmisi, mis aitaksid mul ka tulevikus edukalt töötada,» selgitas ta.

Stipendiumi suurus on 1300 eurot, millest kummaski semestris makstakse välja 650 eurot. Ida-Virumaa stipendium määratakse igal aastal kahele õppurile: ühele sisseastujale ja ühele juba õppivale kadetile. Stipendiumi asutamise eesmärgiks on varasemate silmapaistvate õpitulemustega Ida-Virumaalt pärit noorte motiveerimine Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja hilisemaks tööleasumiseks kodukandis. Motiveerivat toetust on välja makstud alates 2011. aastast. Taotlusi on esitanud kõikide kolledžite õppurid.

Soovime stipendiumi saajale õnne ja edu õpingutes! Samuti innustame kõiki idavirulasi kandideerima, kui aeg on jälle küps