Mida õpetatakse?

Kaheaastane magistriprogramm on koostatud eesmärgiga katta uute teadmistega kõik need sisejulgeolekuvaldkonnad, millistes asjakohased organisatsioonid kõige enam tuge vajavad. Olgu selleks uuele julgeolekukeskkonnale kohandatud juhtimisdistsipliinid, globaalse julgeolekukeskkonna dünaamika analüüsimine või kõige elementaarsemad õiguslikud nüansid, mida tulevased julgeolekueksperdid peavad oma valdkondade arendamisel silmas pidama.

Kuna tegemist on väljundipõhise magistriõppega, kus kaheaastase programmi lõpetanu peab suutma lahendada konkreetseid praktilisi probleeme, on õppetöösse kaasatud palju oma ala tipp-praktikuid nii Eestist kui ka välismaalt. Just praktikute ja rahvusvaheliste teooriaõppejõudude koostöö ongi see, mis uudsele magistriprogrammile erilist väärtust lisab.

Meie eesmärk on, et kõik turvalisust puudutavad head mõtted kohtuksid ja saaksid rakenduse läbi Sisekaitseakadeemia magistriprogrammi.

Alates sügisest 2016 on sisejulgeoleku magistriõppes võimalik esimest korda spetsialiseeruda kriisireguleerimisele – selleks tuleb läbida kriisireguleerimise moodul täies mahus ja kirjutada magistritöö kriisireguleerimisega seotud teemal.