Kuidas õppima saab?

Vastuvõtt sisejulgeolekualasesse magistriõppesse toimub avaliku konkursi korras. Õpet saavad alustada inimesed, kellel on bakalaureuse kraad, rakenduskõrgharidus või neile vastav kvalifikatsioon. Sisekaitseline valdkond ei pea seejuures tingimata olema vormikandjate maailm, vaid pigem valdkond, kus õppima tulija on kindel, et ta on ja saab ka tulevikus panustada Eesti riigi ja meist igaühe julgeoleku tagamisse.