Õigus- ja sotsiaalteaduste keskus

Õigus-ja sotsiaalteaduste keskuse põhitegevuseks on üldainete õpetamine kõigile akadeemia erialadele ning teadus-ja arendustegevuse teostamine. Õpetatavate ainete hulka kuuluvad õiguse alusained (sissejuhatus õigusesse, avalik õigus) ning erinevad sotsiaalteaduslikud üldained. Peamine eesmärk on kujundada tulevastele riigiametnikele olulisi üldkompetentse, andes teadmisi õiguse põhiprintsiipidest ja rakendamisest, asjaajamise ja dokumendikeele põhitõdedest, riikluse ja avaliku halduse toimimise põhimõtetest, psühholoogiast, organisatsioonikäitumisest ja juhtimise alustest. Olulisel kohal on ühtlasi teaduslikku mõtteviisi kujundavad distsipliinid (sissejuhatus teadustöösse ja teadustöö metodoloogia).

Keskuse õppejõudude soov on õpetavad üldaineid võimalikult erialakeskselt, seetõttu osaletakse perioodiliselt lühipraktikatel akadeemia erialadega seotud asutustes, kogumaks näiteid ja kaasusi. Mitmed keskuse õppejõud on ametite poolt ka tunnustatud täiendkoolitajad.

Teadus-ja arendustegevuses oleme orienteerunud sisejulgeoleku valdkonna toetamisele ning panustamisele antud valdkonna inimvara juhtimise uuringutesse.