Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus

Koolituse tulemusel oskab õpetaja lõimida liiklusohutuse õpet oma õppeainesse ning arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning liiklusohtlikus olukorras käitumisel.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning liiklusohtlikus olukorras käitumisel.

Sihtgrupp
Õpetajad
Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • arendab õppijates oskust analüüsida liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu;
 • arendab õppijate individuaalseid oskuseid ja teadmisi liiklusõnnetuste ära hoidmisel, neile reageerimisel ning õnnetuse tagajärgede leevendamisel;
 • rakendab oma õppeaines läbi ohutusõppe rühmatööd ja IKT vahendeid turvalisema kogukonna loomisel.
Sisu

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ennetustöö metoodikad ning käitumise muutmise mudelid;
 • liiklusohutuse õppe lõimimine aineõppesse;
 • liiklusõnnetuste statistika;
 • riskeeriv käitumine, mis võib põhjustada liiklusõnnetuse;
 • liiklusõnnetusest teavitamine ning hädaabikõnede menetlemine;
 • liiklusõnnetusele reageerimine nii kodaniku kui ametkonna vaatest;
 • liiklusõnnetuse mehaanika;
 • liiklusõnnetuse dokumenteerimine;
 • kriisikommunikatsioon.
Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.