Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus

Koolituse tulemusel oskab õpetaja lõimida tuleohutuse õpet oma õppeainesse ning arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.

Sihtgrupp
Õpetajad
Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
  • Arendab õppijates oskust analüüsida tuleõnnetuste tekke põhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu;
  • arendab õppijate individuaalseid oskuseid ja teadmisi tuleõnnetuste ära hoidmisel, neile reageerimisel ning õnnetuse tagajärgede leevendamisel;
  • rakendab oma õppeaines läbi ohutusõppe rühmatööd ja IKT vahendeid turvalisema kogukonna loomisel.
Sisu
Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.