Osalemise tingimised

 

Osaleda võivad kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased,

  • kes on lõpetanud esimese õppeaasta (va praktika puhul);
  • kellel ei ole õppevõlgnevusi*
  • kellel keeleoskus on piisav õppetöös osalemiseks**;
  • kellel on mõne programmis osaleva riigi kodakondsus või Eesti Vabariigi alaline elamisluba;

* üliõpilasvahetusse minemise hetkeks ei tohi üliõpilasel olla õppevõlgnevusi

** vahetusüliõpilane peab olema võimeline väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt osalema. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid ka inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks.

 

Erasmus vahetuse  avalduse esitamise tähtaeg 2019/2020 õppeaastaks on 5.04.2019.

Kandideerimiseks peab üliõpilane ERASMUSE koordinaatorile esitama avalduse.

Koos avaldusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. motivatsioonikiri (1–2 lk vabas vormis põhjendust, miks üliõpilane soovib välismaal õppida);
  2. tõend võõrkeele oskuse kohta (keelekeskuse tõend, mõne õppeasutuse juures sooritatud keeletesti tulemus vms);
  3. akadeemiline õiend õppevõlgnevuste puudumise kohta.

 

Edasised sammud edastab Sulle ERASMUS+ koordinaator isiklikult.

Küsimuste korral palun pöördu ERASMUS+ koordinaatori Kaisa Kägu poole.