Päästeala teadustööde seminar

Päästeala teadustööde seminar

Päästekolledž korraldab päästeala teadustöid ja uuringuid tutvustav seminari 11.11.2021 kell 10.00-15.00 Sisekaitseakadeemias.

Seminari eesmärgiks on tutvustada parimaid lõputöid nii Päästekolledžist kui ka magistriõppest, teemadeks on õppevahendite vajadus noorteringides, kommunikatsiooni korraldamine kriisiolukorras jm. Lisaks sellele tutvustatakse uue õppeaasta planeeritavaid lõputöid.

Lisaks lõputöödele esitletakse Sisekaitseakadeemia õppejõudude poolt läbiviidud uuringuid ja projekte, mis on äsja lõppenud või käivad veel, nagu Firefront, Kratt ja FightARs. Akadeemia koostööpartner Eesti Maaülikoolist räägib varustuskindlusest ja ettevõtete toimepidevusest hädaolukordades. Samuti saab kuulda Häirekeskuse organisatsioonikultuurist, tuleohutuspaigaldistest ja elanikkonnakaitsest.

AJAKAVA  
09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-10.05

Avasõnad
Häli Allas
10.05-10.20   "Kommunikatsiooni korraldamine kriisiolukorras Võrumaa tormi näitel"
Sven Lätt
10.20-10.35    "Pääste esmareageerijate rakendamine abiandjatena integreeritud esmaabi osutamisel abivajaja eluohtliku seisundi korral: tänane seis ja perspektiivid"
Heleri Pärmik
10.35-10.50   "Praktikajuhendaja professionaalse identiteedi areng Päästeameti teenistujate näitel"
Maarja-Liis Laprik
10.50-11.05  "Õppevahendite vajadus päästeala noorteringides"
Martin Peerna
11.05-11.15   Järgmise aasta kevade lõputööde tutvustamine
11.15-12.05 Lõuna
12.05-12.25 “Häirekeskuse organisatsioonikultuur ja individuaalsed väärtused"
Ülle Jõesaar       
12.25-12.45 "FightARs"
Renata Lukk
12.45-13.05 “FireFront: teekond mõõtmisest mõistmiseni!”
Stella Polikarpus
13.05-13.30 Kohvipaus
13.30-13.50    "Tuleohutuspaigaldised: kellele ja miks?"
Alar Valge
13.50-14.10  „Kratt “Kotkas’’ - automatiseeritud drooniotsingute tarkvara prototüüp"
Andres Mumma
14.10-14.30    „Varustuskindlus ja ettevõtete toimepidevus hädaolukordades – projekt: Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“
Anne Põder
14.30-14.50 "Elanikkonnakaitse"
Jaan Tross
14.50-14.55  Lõpusõnad
Häli Allas


REGISTREERU
 

Ülekanne toimub ka veebis Teamsi vahendusel. Vaatamiseks vajuta SIIA.

Seminariga seotud küsimuste korral kirjutada paastekolledz [at] sisekaitse.ee