Päästeameti kriisiaja toimepidevus

Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised Päästeameti toimepidevuse tagamisest ja staabitöö korraldusest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised Päästeameti toimepidevuse tagamisest ja staabitöö korraldusest.

Sihtgrupp
Päästeameti teenistujad (va valveteenistujad)
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • omab ülevaadet Eesti sisejulgeolekut mõjutavatest riskidest ja pääste juhitavatest hädaolukordade stsenaariumitest;
 • omab süstemaatilist ülevaadet julgeolekukeskkonda ja sisejulgeolekut reguleerivatest õigusaktidest, erikordadest ning nende puutumusest Päästeametiga;
 • teab Päästeameti toimepidevuse eesmärki ja põhimõtteid;
 • teab Päästeameti kriisiaja juhtimist, staapide moodustamise eesmärki, ülesandeid ja töökorraldust.
Sisu
 • Välis- ja sisekeskkonna riskid;
 • pääste juhitavate hädaolukordade stsenaariumid;
 • julgeolekukeskkonda ja sisejulgeolekut puudutavad õigusaktid;
 • erikorrad ning nende rakendamine;
 • Päästeameti roll sisejulgeolekus ja partnerite ootused;
 • hädaolukord organisatsiooni vaates, Päästeameti hädaolukorras töötamist puudutavad õigusaktid ja juhendid;
 • Päästeameti juhtimisstruktuurid (staabid);
 • staapide moodustamise eesmärk, ülesanded ja töökorraldus;
 • Päästeameti toimepidevus – eesmärk, tegevused, plaan.
Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.