Perevägivalla tekkepõhjused ja selle mõistmine

Koolituselt saab teadmised perevägivalla tekkepõhjustest ja selle erinevatest taustateguritest ning varieeruvusest, samuti oskused vägivalla tõkestamiseks ja kannatanute abistamiseks.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omandab õppija teadmised perevägivalla tekkepõhjustest, selle erinevatest taustateguritest ja varieeruvusest ning oskused vägivalla tõkestamiseks ja kannatanute abistamiseks.

Sihtgrupp
Kriminaalhooldusametnikud, psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja kontaktisikud, kes teevad igapäevaselt tööd kinnipeetavate ja kriminaalhooldusalustega.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • nimetab perevägivalla erinevaid liike ja analüüsib selle kompleksset iseloomu;
 • kirjeldab perevägivalla ja vägivallatsejatega seotud enamlevinud väärarusaamu;
 • kirjeldab süveneva ja eluohtlikuks muutuva vägivalla ilminguid;
 • analüüsib perevägivalla korduvat iseloomu ja selle mõju lastele;
 • kirjeldab vägivallatsejate individuaalseid eripärasid ning vägivallatsejate muutumisprotsessi;
 • rakendab igapäevases töös teadmisi perevägivalla tõkestamiseks ja kannatanute abistamiseks.


Sisu
 • Lähisuhtevägivalla arengud Eestis alates 2001. Lähisuhtevägivald: mõisted, liigid, tagajärjed.
 • Vägivalda soodustavad tegurid, lühiajalised ja pikaajalised mõjud, kulud. Paarisuhtes võimu jagunemist mõjutavad tegurid.
 • Vägivallatseja. Müüdid ja tegelikkus. Levinud väärarusaamad. Võim ja kontroll.
 • Ohu hindamine, selle kriteeriumid. Tapmisjuhtumite ennetamise võimalused.
 • Seksuaalvägivald: Müüdid ja tegelikkus.
 • Vägivallatseja muutumise protsess. Sekkumise võimalused.

Õppemeetodid: Loeng, arutelu, juhtumite analüüs

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.