Uudised

PRESSIKUTSE: Sisekaitseakadeemia sõlmib täna koostöölepingu Mustamäe Riigigümnaasiumiga

sign

Austatud ajakirjanikud!

Olete palutud täna, 20. detsembril kell 15.00 Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe lepingu allkirjastamisele Mustamäe Riigigümnaasiumiga. 

Sisekaitseõppega on liitunud 17 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest, õppijaid on olnud sellel õppeaastal kokku 566. Mustamäe Riigigümnaasium on esimene kool Tallinnas, kes programmiga liitub. 

„Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumides. Õppe eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tulekustutustöödel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös,“ selgitab Siret Linnas, Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe koordinaator. „Heameel on ka tõdeda, et sisekaitseõpe muutub gümnaasiumides järjest populaarsemaks, detsembris sõlmisime koostöölepingu ka Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumiga, 2023. a kevadel plaanime lepingu sõlmida Tõnismäe Riigigümnaasiumiga,“ lisas Linnas. 

Sisekaitseõppe lõpetamine annab õpilastele hea eelduse ja suuremad võimalused soovi korral panustada oma kodukoha turvatunde tõstmisesse, nt vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena. Kõik õppekava läbinud saavad tunnistuse ning õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud. 

Mustamäe Riigigümnaasium avab oma uksed 2023. a sügisel. Uus kool on seadnud endale eesmärgi tagada valikuterohke ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, mille korraldus toetab iga õpilase individuaalset arengut. Lisainfo leiate siit

Sisekaitseakadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette päästjaid ja päästekorraldajaid, politseinikke ja piirivalvureid, vanglatöötajaid, maksu- ja tolliametnikke ning sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialiste. 

Olete oodatud allkirjastamist kajastama. Palun andke oma tulekust teada kristi.kirikal [at] sisekaitse.ee, tel. 511 9341.