Uudised

Rahvusvaheline teenistuskoerte koolitus Murastes

muraste

8.-12. aprillini kogunes Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte õppekeskusesse Murastes rahvusvaheline meeskond, et Frontexi eestvedamisel viia läbi teenistuskoerte missioonieelne jälje ja inimese otsimise koolitus. Koolitajad tulid Soomest ja Leedust ning osalejaid on Austriast, Soomest, Lätist, Leedust, Portugalist ja Eestist.

 

Koolituse raames toimusid jälje- ja otsingudemonstratsioonid nii Muraste õppeväljakul kui ka maastikul. Reedel, 12. aprilli ennelõunal sõidetakse Murastest 20 kilomeetri kaugusele metsa, et viia läbi lõpuharjutus, mis sisaldab teenistuskoerte jäljedemonstratsiooni õppust maastikul koos kaarditöö ja esmaabi andmisega.

Koolituse eesmärk on anda koerajuhtidele teadmisi ja oskusi teenistuskoera kasutamiseks Euroopa Liidu välispiiri valvamisel.

Sarnane koolitus on planeeritud ka mai lõppu ja Frontexi teenistuskoerte instruktorite koolitus on plaanide kohaselt toimumas Eestis ka septembri alguses ja detsembris.

Lisaks tutvusid Frontexi kolleegid ja teised väliskoostööpartnerid ka Sisekaitseakadeemia uue õppehoonega Maarjamäel.

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) asutati 2004. aastal, et aidata Euroopa Liidu liikmesriikidel ja Schengeni lepinguga ühinenud riikidel kaitsta Euroopa Liidu vaba liikumise ala välispiire. Frontexi kui Euroopa Liidu asutuse tegevust rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide osamaksudega.

Frontexi peakontor asub Varssavis, Poolas. Frontex töötab piirivalveasutustele välja ühiseid koolitusstandardeid, et ühtlustada piiri- ja rannikuvalveharidust ELi ja Schengeni riikides. Sellega püütakse tagada, et igal pool, kus reisijad ületavad ELi välispiiri, ootavad neid ees ühtsed piirikontrollistandardid. Samuti võimaldab see eri riikide piiri- ja rannikuvalveametnikel Frontexi operatsioonides osalemise ajal tõhusalt koos töötada.