Uudised

Selgusid tänavused Ida-Virumaa ja spordistipendiumite saajad

Mitt ja Mäesaar ametivande andmisel

Esmaspäeval, 14. oktoobril valis stipendiumikomisjon välja sügissemestri spordi- ning Ida-Virumaa stipendiumite saajad. Sel aastal oli nii spordi- kui ka Ida-Virumaa stipendiumile rohkearvuliselt väga tublisid kandideerijaid, konkurss oli tihe ning komisjoni töö seetõttu keeruline.

 

Ida-Virumaa stipendium määrati korrektsiooni eriala esimese kursuse üliõpilane Alex Arusoole ning maksunduse ja tolli eriala teise kursuse üliõpilane Indrek Paadikule. Komisjon vaatas läbi kaheksa Ida-Virumaa stipendiumile esmakursuslaste arvestuses laekunud avaldust ja motivatsioonikirja ning neli 2. ja 3. kursuse arvestuses kandideerinud õppurite avaldust, motivatsiooni- ja soovituskirja. Stipendiumi määramisel võeti aluseks kandidaadi sisseastumispunkte või keskmist hinnet, aktiivsust ning motivatsiooni Sisekaitseakadeemias õppimiseks ja edasiseks töötamiseks valitud erialal Ida-Virumaal.

Spordistipendium määrati 13 akadeemia õppurile. Komisjon vaatas läbi 18 spordistipendiumi taotlust ning kuulas spordijuht Epp Jalaka lisakommentaare. Stipendiumi määramisel võeti aluseks kandidaatide senised sportlikud saavutused, akadeemia esindamine ning edaspidised võistlusplaanid.

Spordistipendium määrati kolmes erinevas summas järgmistele kandidaatidele:

700 eurot:
1. Sofia Kosareva, politsei- ja piirivalvekolledž, 1. kursus (korvpall);
2. Helena Veelmaa, justiitskolledž, 3. kursus (jõutõstmine);
3. Liisu Mitt, politsei- ja piirivalvekolledž, 3. kursus (sõudmine);
4. Kärolyn Mäesaar, politsei- ja piirivalvekolledž, 2. kursus (sõudmine).

400 eurot:
1. Laura Trašanov, politsei- ja piirivalvekolledž, 1. kursus (kergejõustik);
2. Mihkel Holzmann, politsei- ja piirivalvekolledž, 2. kursus (kergejõustik);
3. Robert Põldoja, finantskolledž, 1. kursus (tõstmine);
4. Teele Utsal, politsei- ja piirivalvekolledž, 1. kursus (käsipall);
5. Arvi Freiberg, politsei- ja piirivalvekolledž, 1. kursus (maadlus);
6. Kaarel Trepp, politsei- ja piirivalvekolledž, 1. kursus (triatlon);
7. Sven Uue, justiitskolledž, 1. kursus (saalihoki).

350 eurot:
1. Marjana-Kristiina Meronen, finantskolledž, 3. kursus (laskmine);
2. Angela Sööt, justiitskolledž, 1. kursus (jalgpall).

Nii Ida-Virumaa stipendiumit kui ka spordistipendiumit annab Sisekaitseakadeemia välja alates 2011. aastast. Ida-Virumaa stipendiumi eesmärgiks on Ida-Virumaalt pärit noorte motiveerimine akadeemias õppima ja pärast õpingute lõppu valitud erialal samas piirkonnas tööle asuma. Spordistipendiumi idee on silmapaistvate tulemustega sportlaste motiveerimine ühendamaks aktiivse sportlaskarjääri edukate õpingutega akadeemias.