Uudised

Sisejulgeoleku instituudi hübriidkonverents „ Naised ja julgeolek“

naised

Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldab 23. märtsil algusega kell 9.00 (kohaliku aja järgi) hübriidkonverentsi „Naised ja julgeolek“.

Viimased kolm aastat on olnud ühed murrangulisemad lähiajaloos. 2020. varakevadel puhkenud COVID-19 pandeemia on küll näiliselt hääbunud, ent viirus kõnnib ju vaikides meie kannul ja kõrval siiski. 13 kuu eest olime vapustatud puhkenud Venemaa-Ukraina sõjast, mis paraku lootusrikkaid lõppemise märke ei näita ning mõjutab paratamatult kõigi Eestimaalaste igapäevast elu jätkuvalt. Meid on tabanud kolme aasta jooksul samaaegselt kolm kriisi – tervishoiukriis, julgeolekukriis ja energiakriis. Ometi on keerulised ajad tõstatanud ja tõestanud, et juba ammu ei langeta keerulisi otsuseid, võta endale vastutusrikkaid ülesandeid ja vastutust mitte ainult mehed vaid üha enam naised!

Euroopa Liidu nõukogu on hõiganud välja üleskutse tugevdada naiste ja tütarlaste täielikku, võrdset ja sisulist osalemist ja juhtpositsiooni konfliktide ennetamises ja lahendamises kogu konfliktitsükli vältel, sealhulgas ametlikus ja mitteametlikus vahendustegevuses, kriisiohjamises, rahuloomes ja rahuvalves, rahuläbirääkimistes, demobiliseerimises, desarmeerimises ja taasintegreerimises, julgeolekusektori reformis ning muudes taastamis- ja ülesehitusprotsessides. Kodanikuühiskonna organisatsioonidel, naiste juhitud organisatsioonidel, naissoost inimõiguste kaitsjatel ja rahutagajatel on oluline roll muutuste elluviimisel. Tihti seisavad just naised silmitsi konkreetsete julgeolekuohtudega. 

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse korraldatava hübriidkonverentsi „Naised ja julgeolek“ esinejateks ja panelistideks on mitmed oma valdkonnas tuntud, tunnustatud ning edukad Sisekaitseakadeemia naisvilistlased, kelle kõigi sõnadel ja tegudel on tugev kaal parema Eesti ning turvalisema Euroopa kujundamisel.

Konverentsi kokkuvõtvaks hüüdlauseks on: karjäärivalik ei sule (naiste ees) ühtegi ust ja ükski valik pole tupiktee!

Sündmus toimub hübriidvormis – nii Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi auditooriumis A108 (Kase 61) kui virtuaalselt MS Teamsi kaudu.

Konverentsil osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha siin.

Registreerumisel palume märkida vastavale reale oma osalemisviis.

Registreerumine lõppeb 21. märtsil kell 16.00.

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   

 

Kontakt:

Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee
SJI teaduskeskuse üldtelefon: (+372) 5414 1428