Uudised

Sisekaitseakadeemia aitab Palestiinas välja töötada rahvusvahelist päästeteenust

palestiinlased skas

Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja Vadim Ivanov ja MTÜ Eesti Kriisieksperdide esindaja Gert Teder külastavad sel nädalal, 6.-11. jaanuarini Palestiina Elanikkonnkaitse Ametit Välisministeeriumi humanitaarabiprojekti «Palestiina Elanikkonnakaitse Ameti USAR võimekuse tõstmine» raames.

Visiidi eesmärk on hinnata Palestiina elanikkonnakaitse süsteemi valmisolekut ulatuslikeks looduskatastroofideks, arendades välja rahvusvaheline INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) standarditele vastav varingu otsingu- ja päästeteenus (USAR ehk Urban Search and Rescue). Ka külastatakse Jericho Koolituskeskust ning analüüsitakse olemasolevaid otsingu- ja pääste koolitusprogramme ning tehakse ettepanekud programmide arendamiseks ning INSARAG süsteemiga vastavusse viimiseks. Samuti külastatakse Jericho Koolituskeskuse harjutusväljakut eesmärgiga hinnata keskuse võimakust otsingu- ja pääste koolituste korraldamiseks.

Visiit on järg Palestiina Elanikkonnakaitse Ameti kindral Yousef Nassari Sisekaitseakadeemia päästekolledži ning Päästeameti külastusele 13.-16. novembrini 2018.