Uudised

Sisekaitseakadeemia ja Päästeamet jätkavad Ukraina demineerijate koolitamist

ukraina demineerijad

Sel nädalal, 3.-7. juunini 2019 toimub Eestis arengukoostöö projekti järgmine koolitus Ukraina demineerijatele. Koolitusest võtavad osa seitse inimest Lvivi ning viis inimest Harkivi Riiklikust Turvateaduste Ülikoolist – kokku üheksa kadetti ja kolm instruktorit.

 

„On rõõm tõdeda, et meie tegevust projektis hinnatakse ning et see on vaikselt laienemas, haarates ühes lisaks Lvivi Ülikoolile ka Harkovi Ülikooli,“ tunneb Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor Häli Allas uhkust meie tasemel lektorite ning koolitusprogrammi üle.

„Harkovi Ülikooli kaasamise eesmärgiks oli anda mõlemale ülikoolile samad põhiteadmised, et nende õppeprogrammid oleksid omavahel paremini kaetud, kuna mõlemad ülikoolid vastutavad Ukraina humanitaardemineerimisalase kõrghariduse õpetamise eest,“ selgitab Päästeameti Demineerimiskeskuse nõunik, koostööprojekti juht Arno Pugonen. Ta lisab, et samuti aitab mõlema ülikooli kaasamine tekitada suuremat omavahelist sünergiat.

Välisministeeriumi poolt rahastatavas projektis «Lvivi Turvateaduste Ülikoolis kaasaegse rakendusliku kõrghariduse arendamine humanitaardemineerimise valdkonnas» saavad ukrainlased erinevaid koolitusi, mis vastavad rahvusvahelisele lõhkemoonaga tegutsemise standardile (IMAS) ja on neile abiks oma koolitussüsteemi kujundamisel.

Projektis on planeeritud kolm nädalast koolitust, selle nädala koolitus on järjekorras teine. Eelmine kursus toimus 2018. aasta novembris, projekti viimane kursus toimub käesoleva aasta augustis. Kolmas kursus on suunatud demineerimise valdkonnas töötavatele välislektoritele Ukrainast.

Projekti põhieesmärgiks on toetada Lvivi Turvateaduste Ülikooli  (LTÜ) humanitaardemineerimise õppetooli, viies kaasaegsele tehnoloogiale põhinevat koolitust läbi Eestis. Erilist tähelepanu pööratakse rahvusvaheliste humanitaardemineerimise standardite rakendamisele Ukraina Eriolukordade Teenistuse (UEOT) üksustes.

Sisekaitseakadeemia ja Ukraina Lvivi Turvateaduste Ülikooli vahel on sõlmitud koostööleping, et ühendada teadus- ja haridustöötajate ning elanikkonnakaitse, hädaolukordade, loodusõnnetuste tagajärgede likvideerimise valdkondade asjatundjate teadmised ja kogemused. Eestipoolse projektimeeskonna tuumiku moodustavad Päästeameti Demineerimiskeskuse ametnikud. Arengukoostöö projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

arengukoostöö