Uudised

Sisekaitseakadeemia korraldab koolitused määratlemata kodakondsusega isikutele

Sisekaitseakadeemia korraldab 21.– 22. novembril Narva-Jõesuus ja 26.–27. novembril akadeemia Tallinna õppekompleksis pilootprojektina koolitused määratlemata kodakondsusega isikutele. 

Määratlemata kodakondsusega inimesed täna veel riigiametnikena töötada ei saa. Siiski on igal soovijal võimalik panustada siseturvalisuse valdkonda,  näiteks päästekomando liikmena, teenistujana või vabatahtlikuna merepäästes.  

„Pilootprojekti raames  pakume koolitusel „Siseturvalisus algab Sinust“ osalejatele võimalust tutvuda nii siseturvalisuse erinevate valdkondade kui ka õppimisvõimalustega Sisekaitseakadeemias. Kavas on kohtumised pääste, politsei, piirivalve ning maksunduse ja tolli valdkonna ekspertidega, kuulata saab mitmeid  edulugusid,“ avab koolituse sisu projektijuht, Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe õpetaja Peeter Pau.   

Koolituste eesmärk on tõsta osalejate kodanikuaktiivsust ja toetada nende motivatsiooni Eesti kodakondsuse taotlemiseks.  

Projekti rahastab ÜRO Pagulasamet (UNHCR), koolitused on osalejatele tasuta. 

Koolituse ajakava ja täiendav informatsioon: https://koolitus.edu.ee/training/3295