Uudised

Sisekaitseakadeemia kuulutas välja Narva õppehoone ehitushanke

Narva uue maja eskiis

Sisekaitseakadeemia kuulutas täna, 23. novembril 2018 koos Tartu Ülikooliga välja ühise ehitushanke uue Narva õppekompleksi rajamiseks. Tegemist on riikliku suurehitisega Narvas, mis oma 7200 ruutmeetrise sisepinnaga loob võimalused sisekaitseõppe läbiviimiseks meie idapiiri lähistel.

Hoonet hakkavad õppe- ja majutuskompleksina kasutama ka teenistuses olevad politseinikud ja piirivalvurid ning Tartu Ülikooli Narva kolledži tudengid. Mis kohalike jaoks olulisim – Narva valmib nüüdisaegne kaheksa rajaga siseujula, mida saavad sportimiseks ja tervise parandamiseks kasutada kõik narvakad ja ka linna külalised.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raiki sõnul lahendab hoone korraga mitmeid väljakutseid: toob kahanevasse linna eesti noori, edendab kõrgharidust piirilinnas, toetab tervislikku eluviisi ja kaunistab linnakeskkonda. Lisaks on see hea näide koostööst, lisas Raik. Maja rajatakse partnerluses Tartu Ülikooli ja Politsei- ja Piirivalveametiga.

„Koostööl on suur jõud,“ ütles Tartu Ülikooli kantsler Meelis Luht. „Ainult ühiselamut rajades saanuksime ühe magala teiste sarnaste vahele, kuid koos Sisekaitseakadeemiaga loome unikaalse keskuse nii õppija, õppejõu kui ka iga narvalase jaoks,“ lisas ta.

Sisekaitseakadeemia jaoks kerkib Narva õppekeskus, kus oma erialaseid teadmisi ja ka vene keele oskusi saavad täiendada sajad õppurid ja täiendusõpet läbivad riigiametnikud – meie turvalisuse tagajad. Lisaks luuakse linna mitukümmend töökohta.

Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldati möödunud aasta sügisel rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, milles osales kokku 14 tööd. Aasta tagasi, 29. novembril 2017 valiti välja Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse arhitektuuriline lahendus, mille ideekavandi nimega TWIX koostas arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks meeskond (Gert Guriev, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Andres Ojari ning Ilmar Valdur).

Eesti Arhitektide Liidu president Katrin Koovi sõnul torkas võidutöö silma eelkõige selge linnaruumilise seisukohavõtu, inimsõbraliku siselahenduse ja julge materjalikasutuse poolest. Koov tõdes arhitektuurilise lahenduse väljavalimisel, et puidu kasutamine ideekavandi juures on ühest küljest märgilise tähendusega linna jaoks, kuna Narvast on pea täielikult kadunud ajaloolised puithooned, ent teisalt ka akadeemiale, kuna ülikoolil valmis hiljuti mahukas rakendusuuring mitmekorruseliste puitehitiste tuleohutuse teemal.

Narva rajatava õppekeskuse ehitushanke eelarve on 16 miljonit eurot. Kui palju ehitis ise maksma läheb, selgub hankemenetluse käigus. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2019. Sisekaitseakadeemia avab Narvas Kerese tn 14 kerkiva õppekompleksi uksed 2020. aastal.

Vaata, milline hakkab välja nägema Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskus. Hanke leiab siit.