Uudised

Sisekaitseakadeemia osales KAPO koostöö õppusel

kapo õppus

19. septembril 2019 toimus Tallinna vanasadamas Tallinki laeval Baltic Queen ühisõppus KBRT2019, kus Eesti erinevad ametkonnad ja ettevõtted harjutasid keemilise-, bioloogilise-, radioaktiivse ning tuumasaastega juhtumi lahendamist.

 

Sisekaitseakadeemia õppejõud Heldur Lomp tõi välja, et õppus on kadettide jaoks oluline selleks, et nad saaksid teha koostööd teiste ametkondadega ja näha nende tegevusi kriisiolukorras. “Õppus on tähtis ka Eesti jaoks. Üheltpoolt näitab see meie võimekust ja teisalt meie valmisolekut selliste sündmuste lahendamiseks. Arvestades julgeoleku pilti Euroopas, peab ka Sisekaitseakadeemia olema valmis taoliste olukordade lahendamiseks,“ selgitas Lomp.

Kadetid osalesid õppusel erinevates rollides: kannatanu, turist, pantvang. Oluline oli pidada kinni enda rollist ning mitte üle mängida ja sellega said kadetid suurepäraselt hakkama. Õppus andis võimaluse näha erinevaid ametkondi töös ning analüüsida, miks ja milliseid ülesandeid igaüks täidab. Samuti üheks tähtsaks elemendiks oli ametkondade vaheline sujuv koostöö, mida juhtumi lahendamise käigus sai mitmel korral proovile pandud. See avardas alustava ametniku silmaringi ning andis juurde õppusel osalemise kogemust. Kadetid tänavad kaitsepolitseid sellise võimaluse eest. Koostöös loome turvalisust!

Õppuse peakorraldaja kaitsepolitsei büroo juhi Tõnu Miilvee sõnul on õppuse stsenaariumijärgne olukord Eestis küll vähetõenäoline, ent väga tõsiste tagajärgedega keeruliste juhtumite kogum. „Päriselus peame Eestis suutma kriisiolukorda lahendada koostöös mitme valdkonna parimate asjatundjatega, kellel igapäevaselt omavahel nii palju puutumust ei pruugi olla,“ selgitas Miilvee.

Õppuse korraldas kaitsepolitseiamet koostöös Tallinnk Grupi  ja Tallinna sadamaga nendele lisaks Päästeamet, Politsei-ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Terviseamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnaamet, Kaitsevägi, Tallinna kiirabi ning Ida-Tallinna keskhaigla. Rahvusvahelise partnerina osales Leedu eriüksus ARAS. Lisaks võtsid osa ka Sisekaitseakadeemia politseiteenistuse kolmanda kursuse õpilased.

 

Lisainfo:
Elina Kangas
PtS 172, Politsei- ja piirivalvekolledž
elina.kangas [at] kad.sisekaitse.ee