Uudised

Sisekaitseakadeemia panustab sisejulgeoleku valdkonna praktikasüsteemi arendamisse

Seminaril osalejad

Ajavahemikul 4.02.2019 – 30.10.2020 jätkab Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku valdkonna eriala praktikasüsteemi arendamist uue koostööprojektiga „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“ ehk SVEPPP.

 

„Projekt keskendub praktikate osapoolte sisulisele koostööle, parimate praktikate jagamisele. Fookuses on praktikaprotsessi tulemuslikkus - mida, mis eesmärgil ja kuidas koos õpime,“ tõdes Sisekaitseakadeemia arendusjuht Merle Tammela.

Akadeemia korraldab 21 koolitust olulistel teemadel: "Praktikate juhendamine kui koos õppimise protsess - mida, mis eesmärgil ja kuidas?", "Kuidas saavutada suuremat rahulolu oma igapäevasest tööst ja tegevusest“, "Professionaalne suhtlemisoskus kui sisejulgeoleku valdkonna töötajate visiitkaart". Eesmärgiks on koolitada 525 praktikajuhendajat.

Pilootprojektina viiakse läbi kolmepäevane kolledžiteülene koolitus "Väärtustavast pilgust innustava koostööni" juhendajatele, kes omavad eelnevat juhendamiskogemust ning on tulevikus motiveeritud olema tugiisikuteks algajatele juhendajatele. Samuti korraldab akadeemia kümme seminari teemadel "Praktika moodul õppekavas - mida, mis eesmärgil ja kuidas?", "Praktikaaruande koostamise protsess - mida, mis eesmärgil ja kuidas?" "Tulemuslik praktikaprotsess – mida, mis eesmärgil ja kuidas?", et jagada kogemust ja õppida üksteiselt, sõnastada kokkuleppeid edasiseks sisuliseks koostööks.

Sisekaitseakadeemia jätkab loodud praktikate veebikeskkonna www.sisekaitse.ee/praktika arendamist videomaterjalide loomisega. Uueks tegevuseks on praktikute kaasamine õppeprotsessi, et tekitada huvi erialade vastu ning luua reaalne pilt tulevasest töökohast.

Projekti avaseminar toimub 7. märtsil kell 10.00-14.30 akadeemia uue peahoone ruumis A-108. Avaseminarile on oodatud tööandjate – Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu ja Tolliameti, Häirekeskuse, Päästeameti ja Vanglateenistuse – ning Sisekaitseakadeemia (SKA) praktikate ettevalmistamise, läbiviimisega, tagasisidestamisega seotud osapooled (SKA ja ametite esindajad, koolipoolsed praktikate kuraatorid, õppejõud, tööandjate poolsed praktikate koordinaatorid, praktikajuhendajad ja nende vahetud juhid, õppurid) ning teiste kõrgkoolide esindajad.

Seminaril tutvustatakse teemakohaseid uuringuid, kokkuvõtet praktikajuhendajate ja õppurite tagasisidest praktikale, kolledžiteüleseid praktikasüsteemi arendamist toetavaid tegevusi ning sõlmitakse kokkulepped sisuliseks koostööks uue projekti “Sisejulgeoleku valdkonna praktikad parimatelt praktikutelt” tegevuste elluviimiseks.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond struktuurivahenditest meetme “Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel“ alt koostöös rakendusüksus INNOVEga.

euroopa sotsiaalfondi logo