Uudised

Sisekaitseakadeemia sisseastumisperiood algab tavapärasest palju varem

politseikadett seisab rivistusel

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool Sisekaitseakadeemia avab tänasest, 11. veebruarist uksed kõigile uutele sisseastujatele. 2019. aastal võtab akadeemia avaliku konkursi käigus vastu 245 õppurit, mis on 30 võrra enam võrreldes möödunud aastaga.

 

Sisekaitseakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Marek Link tõdes, et selle aasta sisseastujaid ootab ees vastavatud Euroopa kõige kaasaegsem ja uuenduslikum õpikeskkond, kus on võimalik omandada erialasid, mis on suunatud Eesti julgeoleku ja turvalisuse tagamisele. „Me tegutseme kiirelt arenevas valdkonnas, kus õppijatel on võimalus ennast teostada, arendada ja realiseerida oma võimed nii Eestis kui ka väljaspool. Need on vastutusrikkad ja tänuväärsed elukutsed,“ sõnas akadeemia juht.

Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung kutsus samuti kõiki suure missioonitundega noori panustama Eesti julgeoleku kindlustamisesse ning esitama õppima asumise sooviavalduse just Sisekaitseakadeemiasse. “Akadeemia alustab uute õppurikandidaatide vastuvõtuga sellel aastal tunduvalt varem – avaldusi saab hakata SAIS-i kaudu esitama juba alates 11. veebruarist. Vastuvõtukatsete varasem algus võimaldab eriti pühendunud noortel ennast proovile panna juba enne, kui juulis algab kõigi teiste kõrgkoolide üleüldine suur värbamine,“ selgitas Pung. „Parimad saavad juba juuni alguseks teada, kui neid ootab alates sügisest õppekoht akadeemias,” kinnitas ta.

2019. aastal täidab Sisekaitseakadeemia avaliku konkursi käigus 245 õppekohta, millest 30 magistriõppes, 145 rakenduskõrgharidusõppes ning 70 kutseõppes. Eelmisel aastal oli õppekohti 215. Suurenenud on näiteks politseiteenistuse õppekohtade arv ning sinna ootab Sisekaitseakadeemia õppima 75 noort varasema 50 asemel. Lisaks on võimalik õppida kutseõppes politseiametniku erialal.

Sel aastal saab jälle kandideerida korrektsiooni õppekavale, mille vastuvõttu eelmisel aastal ei olnud, seevastu puuduvad 2019. aastal õppekohad päästeteenistuse erialal. Päästekolledžis õppida soovijatel on võimalik kandideerida päästekorraldaja erialale. Justiitskolledžis on kandideerimine avatud lisaks korrektsioonile ka vanglaametniku erialal. Maksunduse ja tolli valdkondadest huvitatud saavad kandideerida täiskoormusõppesse tolli ja maksunduse suundadel ning tasulisse osakoormusõppesse maksunduse ja tolli erialal.

Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja Tiina Karu selgitas, kuidas on vastuvõtuprotsess korralduslikult muutunud: „Dokumentide vastuvõtu varasem aeg on sarnane suurte välismaiste ülikoolidega, kes valivad õppima asujad juba kevadel. Võiduks on sisseastuja kindlustunne, et tal on sügiseks õppekoht olemas, suvel muretsema ja katseid tegema ei pea ning selle asemel saab minna näiteks tööle või maailma avastama.“

Varasem alustamine ja mitmes etapis toimetamine muudab vastuvõtuprotsessi pandlikumaks ning kiiremaks, kuna see hajutab sisseastujate massi nii avalduste menetlemisel kui ka katsete korraldamisel. Samas jääb paika ka vastuvõtu n-ö teine etapp, kui kandideerida on võimalik juunis ja katseid sooritada juulis.

Võrreldes möödunud aastaga on akadeemia loobunud enamikul erialadel (v.a finantskolledž) keskkooli kolme aine – emakeel, võõrkeel, matemaatika – hinnete keskmise arvestamisest. Otsus sai tehtud lähtuvalt eelmise aastal kandideerinute, sissesaanute ja joone alla jäänute analüüsi tulemustest ning vestlustest kolledžitega, kes kinnitavad, et sisseastumisel on kõige määravam siiski kutsesobivuse vestlus. Lisandunud on võimalus saada lisapunkte erakorraliste saavutuste eest õppetöös, niimoodi on loodud soodsamad võimalused akadeemiasse õppima asuda gümnaasiumi aineolümpiaadide edukatel ning medaliga lõpetajatel. Jätkuvalt saab lisapunkte ka tippsportlike saavutuste ning sisekaitseõppe läbimise eest.

Vastuvõttu puudutav info ja ajakava on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt: www.sisekaitse.ee/sisseastuja

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem) kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel. Sisekaitseakadeemias õpib ligi tuhat kadetti, kokku töötab seal 230 inimest.

Lisainfo:
Tiina Karu
Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja
+372 696 5487; +372 512 4143
tiina.karu [at] sisekaitse.ee