Uudised

Sisekaitseakadeemia tähistas oma 27. aastapäeva

aktus

Sisekaitseakadeemia tähistas 15. aprillil 27 aasta möödumist kooli asutamisest. Sel puhul tänatakse ja tunnustatakse akadeemia uues õppehoones Tallinnas Maarjamäel parimaid töötajaid ja koostööpartnereid.

 

Akadeemia rektor Marek Link sõnas kell 12 toimunud pidulikul aktusel, et kõik meie lõpetajad, olgu selleks siis päästjad, häirekeskuse töötajad, vanglaametnikud, maksu-ja tolliametnikud või politseinikud on professionaalid, kelle panus ühiskonna turvalisuse tagamisel on ajas pidevalt kasvav.

„Täna oma uues, Euroopa kaasaegseimas õpikeskkonnas tähistame sünnipäeva lootuses, et need noored, kes kannavad endis tahet ja väärtusi andmaks oma panust Eesti ühiskonna hüvanguks, leiavad tee meie juurde õppimaasumiseks ning see oleks parim sünnipäevakink meile ja kogu Eestile,“ sõnas Marek Link.

Sisekaitseakadeemia kõrgeima tunnustuse – siseministri poolt välja antava teeneteristi pälvis akadeemia turundusjuht Ene Puhm pikaajalise töö eest õppimisvõimaluste tutvustamisel. Sisekaitseakadeemia hõberisti märkimisväärse panuse eest akadeemia strateegiliste eesmärkide saavutamise toetamisel pälvis õppeosakonna juhataja Tiina Karu ning pronksrist anti silmapaistvate tulemuste eest üliõpilaselu edendamisel ja arendamisel akadeemia üliõpilasesinduse esimehele, finantskolledži üliõpilasele Oliver Kellerile. Lisaks anti veel välja 41 erinevat tunnustust nii õppuritele, töötajatele kui koostööpartneritele.

Alanud dokumentide vastuvõtu raames on juba praeguseks laekunud akadeemiasse avaliku konkursiga sisseastumiseks 232 avaldust – 165 nendest politsei- ja piirivalvekolledžisse, 54 finantskolledžisse, 9 justiitskolledžisse ja 4 päästekolledžisse. Päästekolledžis sel aastal päästja erialale avaliku konkursiga vastuvõttu ei toimu, küll aga oodatakse avaldusi päästekorraldaja erialale. Avaldusi saab esitada kuni 27. juunini.2018/19 õppeaastal alustas akadeemias 210 uut õppijat, kes võeti vastu avaliku konkursiga. Lisaks alustas 184 õppijat ametkondliku suunamisega. Koos uute õppijatega on sisekaitseakadeemias haridust omandamas 937 õppurit.

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mille peamine eesmärk on ausate ja pädevate riigiametnike koolitamine selleks, et Eestis oleks hea ja turvaline elada.

Esialgse nimega Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati 1992. aasta 15. aprillil. Sellega pandi alus maailmas unikaalsele õppeasutusele, mis koondab siseturvalisuse spetsialistide koolituse kogu riigis ühte õppeasutusse ning pakub õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Tasemeõppega paralleelselt toimub Sisekaitseakadeemias erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ning korraldatakse täienduskoolitust.