Uudised

Sisekaitseakadeemia vanglaametniku eriala lõpetas 15 kutseõppurit

justiitskolledži kutseõppe lõpetajate grupipilt

1. veebruaril 2019 toimus Sisekaitseakadeemias Maarjamäel pidulik justiitskolledži vanglaametniku kutseõppe eriala lõpuaktus. Lõputunnistused said kätte 15 uut vanglaametnikku.

 

„Tänased lõpetajad on saanud suurepärased oskused ja teadmised, mis on vajalikud töötamiseks kiiresti arenevas ning kaasaegses vanglasüsteemis. Tegemist on viimase lennuga, kes sai diplomi veel Sisekaitseakadeemia vanas õppehoones. Neile järgnev generatsioon saab oma teadmisi ja oskusi lihvida juba uues majas, kus tingimused tööks vajalike oskuste omandamisel on Euroopa kaasaegsemaid,“ sõnas Sisekaitseakadeemia arendusprorektor rektori ülesannetes Marek Link.

Justiitskolledži juht Triinu Kaldoja on rõõmus, et saab akadeemiast tööle saata niivõrd tublid kadetid. „Tänased lõpetajad jäävad mulle ennekõike meelde oma aususe ning Sisekaitseakadeemia teiste väärtuste – austus, asjatundlikkus, avatus ja areng – kandjatena. See on üks väga tugev lend ja mul on südamest hea meel nad vanglasse tööle saata. Ma olen kindel, et nad saavad seal oma tööga suurepäraselt hakkama,“ nentis Kaldoja.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid lisaks akadeemia rektorile ja justiitskolledži juhile ka Justiitsministeeriumi asekantsler, vanglateenistuse juht Priit Kama, Tallinna vangla direktor Hannes Liivak, Viru vangla direktor Marek Aas, Tartu vangla direktori asetäitja Kristo Kulo, ning teised vanglate juhtivametnikud.

Sisekaitseakadeemia soovib kõigile lõpetajatele palju õnne ning edu edasistes ettevõtmistes!

Sisekaitseakadeemia on rakenduskõrgkool, mis tegutseb Siseministeeriumi haldusalas. Sisekaitseakadeemia valmistab ette spetsialiste sisejulgeolekuasutustele (sh politsei, piirivalve, päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem) kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel. Sisekaitseakadeemias õpib ligi tuhat kadetti, kokku töötab 230 inimest. Justiitskolledž loodi koos Sisekaitseakadeemiaga 1992. aastal, kolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest.