Uudised

Sisekaitseakadeemia vanglaametniku eriala lõpetas 23 kutseõppurit, alustab 21

aktus

3. veebruaril toimus Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones pidulik justiitskolledži vanglaametniku kutseõppe eriala aktus. Lõputunnistused said kätte 23 uut vanglaametnikku, ühtlasi alustas täna oma õpinguid 21 õppurit. 

Vanglaametniku erialal omandatakse kutseharidus ning hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri ametikohal. Vanglaametnikel on tähtis roll riigi turvalisuse tagamisel. Valvurite puhul on tähtis arendada professionaalseid teadmisi ja oskusi, mis lubaksid neil olla kinnipeetavatele eeskujuks ja toeks. Vanglaametnikelt ootavad nii riik kui ka kinnipeetavad kõrget moraali-, õiglus- ja missioonitunnet.

"Inimlikkus, uuendusmeelsus ja pühendumus on vanglateenistuse värskelt sõnastatud aluspõhimõtted. Iga tänane lõpetaja on saanud just sellised teadmised ja oskused, mis aitavad neid põhimõtteid järgida - olla töökohal toetav ja uuendusmeelne kolleeg ning eeskuju hoolealustele,“ sõnas Sisekaitseakadeemia justiitskolledži juhataja Laura Kikas.

„Alustav rühm on eriline. Korraldame sel korral õppetöö teisiti - viime suurema osa õppimisest vanglasse ning veebi, et õppur ei peaks õppimise ajal olema nii palju kodust eemal ühiselamus. Soovime, et tulevikus oleks hariduse omandamine lihtsasti töökohal teostatav, et huvitavat vanglatöö karjääri kaaluksid ka need inimesed, kellel ei ole võimalik ühe õppeaasta jagu kodust eemal olla“, lisas Kikas.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid lisaks akadeemia prorektorile ja justiitskolledži juhile ka Justiitsministeeriumi asekantsler, vanglateenistuse juht Rait Kuuse, Tallinna vangla direktor Hannes Liivak, Viru vangla direktori asetäitja Kairi Abel, Tartu vangla direktor Edvard Remsel, ning teised vanglate juhtivametnikud.

Sisekaitseakadeemia soovib kõigile lõpetajatele palju õnne ning edu edasistes ettevõtmistes!

Foto autor: Ardo Kaljuvee