Uudised

Sisekaitseakadeemia viib esmakordselt läbi korrakaitseametniku 6. taseme koolituse 

Ülle Vanaisak

Juba sel, 2019. aasta kevadel on ainukordne võimalus omandada Sisekaitseakadeemias korrakaitseametniku 6. tase.

 

„Kursuse lektoriteks on sisejulgeolekuvaldkonna tippspetsialistid ja praktikud ning hinnatud õppejõud. Korrakaitseametniku 6. tase on kvaliteedimärk pädevale korrakaitseametnikule,“ innustab Sisekaitseakadeemia korrakaitseõiguse lektor ja kursuse läbiviija Ülle Vanaisak kohalike omavalitsuste korrakaitseametnikke oma oskusi täiustama ning praktilisest õppest osa võtma.

Õpe lõppeb kutseeksamiga ja lõpetajale antakse kutsetunnistus. Õpe toimub Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis. Õppemeetodid on praktilised – lahendame kaasusi, koostame erinevaid dokumente ja toimikuid, planeerime ennetustegevust, vastame kaebustele, harjutame meeskonnatööd, patrullime ja teeme kohtuniku eestvedamisel kohtuistungi rollimänge – ning samas ka toetatud e-õppega Moodle keskkonnas. 

Kursus on mõeldud ametnikele, kelle ülesandeks on esindada kohtus kohtuvälist menetlejat, samuti planeerida meeskonna tööd ja koordineerimise ülesandeid. Õppe alustamiseks on vajalik kõrgharidus ja töökohal omandatud kutseoskused. 

Lektoriteks on valdkonna tippspetsialistid/praktikud ja hinnatud õppejõud! 

  • Merle Parts, Harju Maakohtu kauaaegne kohtunik;
  • Triin Roosve, Sisekaitseakadeemia õiguse valdkonna lektor, haldusõiguse valdkonna asjatundja ja artiklite autor; 
  • Priit Heinsoo, Sisekaitseakadeemia õiguse valdkonna lektor, löönud kaasa nii karistus- kui ka korrakaitseõigust puudutavas õigusloomes; 
  • Ülle Vanaisak, Sisekaitseakadeemia korrakaitseõiguse lektor, „Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande“ ja „Politsei käsiraamatu“ toimetaja, erinevate artiklite autor; 
  • Rauni Rohuniit, Sisekaitseakadeemia ennetuse- ja ametialase suhtlemise valdkonna lektor, digilahenduste viljeleja ning erinevate artiklite autor; 
  • Rene Murumaa,  Sisekaitseakadeemia politseitaktika ja patrullimise valdkonna õppejõud, viinud läbi ka suhtlemiskoolitusi; 
  • Kristjan Haljasoks, Sisekaitseakadeemia spetsialist, viinud läbi patrullimise, suhtlemise ja õiguse rakendamise valdkonna erinevaid koolitusi.

Ülle Vanaisak nendib, et akadeemia õppejõududel on positiivsed kogemused kahe 5. taseme korrakaitseametniku kursuse läbiviimisel möödunud kahel aastal. "Kursustele antud tagasiside ja hinded olid valdavalt suurepärased," toonitab ta, ning lisab: "Nende koolituste käigus, õpetades töötavaid ametnikke, said kõik õppejõud väärtuslikku infot, mida edaspidi õppetöös kasutada."

Kursus kestab 2. maist kuni 10. juunini 2019 (üle nädala), kutseeksam toimub 11. juunil 2019. Info registreerumise, õppe sisu ning kutseeksami kohta leiab HITSA kodulehelt.

 

Täpsem info:
Eelika Kähari 
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe spetsialist 
518 8507, eelika.kahari [at] sisekaitse.ee