Uudised

Sisekaitseakadeemial on nüüd eeldused kaugseire valdkonnas veelgi laieneda

kaugseire

Transpordiamet väljastas Sisekaitseakadeemia ja Lennuakadeemia koostöös loodud mehitamata õhusõidukite (MÕS) käitamisorganisatsioonile erikategooria käitamisloa.

Erikategooria hõlmab endas riskantsemat käitamist, võimaldades lende otsenähtavusest kaugemale (BVLOS), üle tiheasustatud alade ning lende kontrollitud õhuruumis (lennujaamade läheduses). Samuti on lubatud kasutada suurema stardikaaluga MÕS-e ja lennata kõrgemal kui 120m. Uus käitamisluba võimaldab meil edaspidi viia läbi keerukamaid testimisprotseduure nagu näiteks asulasisesed lennud kasutades raskemaid MÕS-e. Transpordiameti poolt väljastatud käitamisluba väljastati PDRA-S01, G01 ja G02 operatsioonitüüpidele.

Käitamisloa saamiseks tegi akadeemia Kaugseirekeskus tihedat koostööd Eesti lennuakadeemiaga, kellega koos loodi ühine käitamisorganistatsioon. Luba väljastatigi koostöö tulemusel tekkinud organisatsioonile, mis on registreeritud Lennuakadeemia nimel. Kahe akadeemia ühistegevuse eesmärgiks on riiklike drooniteenuste ja mehitamata lennunduse valdkonna edendamine.

Eestis kehtib mehitamata õhusõidukite käitamiseks Euroopa Komisjoni määrus, mis lähtub riskipõhisest lähenemisest ja ei erista mehitamata õhusõidukite puhul harrastus- ja äritegevust. Arvesse võetakse nii sõiduki kaalu, spetsifikatsioone kui ka kavandatud käitamist. Riskitaseme põhjal on loodud kolm erinevat käitamise kategooriat. Avatud kategooria, mida kasutavad peamiselt harrastajad, annab käitajale kõige rohkem vabadust. Erikategooria hõlmab riskantsemat käitamist ja ohutuse tagamiseks tuleb käitajal Transpordiametilt taotleda luba ning teha riskianalüüs, millega määratakse kindlaks mehitamata õhusõidukite süsteemide ohutuks käitamiseks vajalikud nõuded. Sertifitseeritud kategooria alla lähevad lennud, kus riskid on palju suuremad, ning see kategooria on Euroopa tasandil alles välja töötamisel ja seega pole veel võimalik taotleda selle klassi lubasid.