Uudised

Sisekaitseakadeemias alustas kooliaastat ligi tuhat sisejulgeoleku õppurit

Marek Link ja Kätlin Alvela

Sisekaitseakadeemias alustas täna, 30. augustil piduliku aktuse ja rivistusega uut õppeaastat ligi tuhat õppurit, 414 nendest on verivärsked esmakursuslased.

 

Õppureid tervitasid teiste seas nii akadeemia rektor Marek Link kui ka rahvastikuminister Riina Solman, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela, justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama, maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid ning päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt.

„Tänased sisseastujad hakkavad õppima kõrgkoolis, mis kuulub oma tasemelt ja ka õpikeskkonna poolest Euroopa sisekaitsevaldkonna õppeasutuste eliiti. Selle tõenduseks sai akadeemia värskelt seitsmeaastase akrediteeringu, samuti avasime veebruaris uue kaasaegse õppekompleksi Tallinnas,“ sõnas Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link tulevasi Eesti sisejulgeoleku loojaid tervitades.

Rahvastikuminister Riina Solman tõdes, et Sisekaitseakadeemia õppurid on valinud hooliva elukutse kogu eluks: „Just hooliva, sest nendes erialades, mida õpite, tuleb seista inimeste ja riigi turvalisuse ning heaolu eest. Elukutsed, mis olukorrast sõltuvalt nõuavad ühelt poolt inimlikkust, hoolivust, ausust ja teisalt sihikindlust, julgust, kiiret otsustavust. Olukorrad vahelduvad kiiresti. See paneb teid korralikult proovile.“

Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung on rõõmus, et akadeemiasse tulevad õppima üha eripalgelisemad, erineva kogemuse ja vanusega õppijad. „See näitab, et elukestev õpe on meil akadeemias muutunud reaalsuseks, et akadeemia muutub paindlikumaks ja arvestab nii erinevate õppijate kui ka riigi vajadustega,“ tõdes ta ning lisas, et akadeemia esmane kohus on valmistada ette piisavalt hea professionaalse tasemega Eesti siseturvalisuse eri valdkondade töötajaid.

„Soovin kõigile kolleegidele, kes tegelevad otseselt õpetamisega või tagavad muul moel selleks vajalikud tingimused, rohkelt loovust ja initsiatiivi selleks tänuväärseks tööks! Ning kõigile õppijatele soovin jätkuvat huvi, motivatsiooni ja visadust uute teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks,“ ütles õppeprorektor.

Sisekaitseakadeemia õppeosakonna juhataja Tiina Karu möönis, et arvestades demograafilist kõverat, mille järgi on gümnaasiumilõpetajate arv rahvastikust väga väike, on avaldusete arv Sisekaitseakadeemiasse õppima tulemiseks muljetavaldav. Erialadest oli jätkuvalt kõige populaarsem toll ja maksundus, sellele järgnesid politseiteenistuse ning politseiametniku erialad. 2019/2020 õppeaastal alustavad õppimist 414 uut õppurit, 231 neist võeti vastu avalikul konkursil ning 183 tulid akadeemiasse ametkondliku suunamisega. Avalikul konkursil esitati Sisekaitseakadeemia erialadele kokku 871 sisseastumisavaldust.

Pildid – autor Arno Mikkor
Droonivideo – autor Andres Mumma