Uudised

Sisekaitseakadeemias avatakse esmakordselt kaugseire mikrokraadikava

tallinn

Kaugseire mikrokraadiõpe on mõeldud eelkõige neile, kel on huvi või tööalane vajadus olla kursis kaugseire ja selle rakendusvõimalustega sisejulgeoleku valdkonnas. Õppima on oodatud ka inimesed, kes soovivad hiljem sisejulgeoleku magistri õppekaval õpinguid jätkata või kes tunnevad tõsisemat huvi tuleviku suunatud tehnoloogiate vastu või kes puutuvad oma töös kokku näiteks kaugseires kasutatavate platvormidega, kaugseireandmete analüüsi ja töötlemisega.

„Õppekava annab sisulise teadmise satelliit- ja mehitamata lennuvahendite seiretehnoloogia ning mehitamata lennuvahendite tuvastamise, tõrje ja digikriminalistika integreerimise võimalustest siseturvalisuse valdkonna teenustesse,“ selgitab Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse juhataja Veiko Randlaine.

„Õppe läbinu omandab teadmised kaugseire tehnoloogiatest ja mõistab valdkonnaga seotud seadusandlust ning oskab sellealaseid teadmisi rakendada siseturvalisuse valdkonnas. Samuti omandab õppekava läbinu oskuse väärindada kaugseire andmeid erinevate andmetöötluse ja analüüsimeetoditega, rakendades selleks näiteks fotogrammeetriat ja georefereeringut. Mikrokraadi kava täies mahus läbimisel omandatakse ka teadmisi teadmuse ja teabe halduseks vajalikest põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest, samuti küberjulgeoleku alustest.,“ lisab ta.

Sisekaitseakadeemia mikrokraadikavad on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklikud täienduskoolituse õppekavad, mille läbimisega saab omandada uusi siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonna pädevusi või õppida juurde täiendav eriala. Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või magistrikraadi omandamiseni.

2023/2024. õppeaastal saab Sisekaitseakadeemias õppida kokku kuue mikrokraadikava järgi:

  • julgeolekuohud,
  • kriisireguleerimine,
  • ohtude ja konfliktide analüüs,
  • kaugseire siseturvalisuses,
  • tuleohutus,
  • maksundus ja maksuarvestus.

Kavadele registreerimine lõppeb kolm nädalat enne õppe algust. Infotund õppijatele toimub vähemalt nädal enne õppetöö algust.

Mikrokraadi on võimalik omandada ühe kuni kolme semestri jooksul. Kava läbimist kinnitab vastav tunnistus. Õppetöö toimub koos Sisekaitseakadeemia üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Mikrokraadikaval õppijaga sõlmitakse õppeleping ning õpe on tasuline. Täpsema info õppekavade ssu ning kandideerimistingimuste kohta leiab iga mikrokraadikava juurest veebilehelt www.sisekaitse.ee/mikrokraadid.