Uudised

Sisekaitseakadeemias õppimine on sel aastal iseäranis populaarne

Õppimishuvilised avatus uste päeval veebruaris 2020

Eesti siseturvalisust tagada soovijad on tänavu esitanud sisseastumiseks üle 900 avalduse, erialadest populaarseim on politseiteenistus.


Sisekaitseakadeemias õppimiseks esitati sel aastal kokku 931 avaldust, millega akadeemia on väga rahul. Üldkokkuvõttes laekus avaldusi võrreldes eelmise aastaga 118 võrra rohkem ja see on igati rõõmustav, arvestades kasvavat vajadust Eesti siseturvalisuse uute töötajate järele. 

„Meil on hea meel, et akadeemiasse on kandideerinud sel aastal varasemast rohkem soovijaid. See näitab, et siseturvalisusega seotud ametikohad on ühiskonnas tunnustatud. Võib arvata, et suur huvi meie juures õppida on teisalt seotud ka siseturvalisuse töötajate rolli olulisuse esiletõusuga läbielatud kriisi ajal,“ ütleb Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Andres Pung. Ta lisab, et akadeemiasse kandideerijate seas on nii noori, alles oma karjääriteed alustavaid, kui ka vanemaid inimesi, kel soov senine amet vahetada uue elukutse vastu. „See tähendab, et huvilised, kes soovivad tulevikus meie kõigi turvalisust tagada, on ka missioonitundega inimesed,“ leiab Pung.

Erialadest ongi kõige suurem konkurss tänavu politseiteenistuse erialale, kus soovijaid on ühele õppekohale pisut üle 7. Politseiametniku kutseõppe erialal on samuti kõva konkurss 4,08 soovijaga ühele õppekohale.

Ka läbi aastate Sisekaitseakadeemia menukaimale tolli ja maksunduse erialale on tahtjaid rohkelt - pea 6 inimest kohale. Tavapärase tolli ja maksunduse eriala kõrval on juba kolmandat aastat avatud ka maksunduse ja tolli eriala, mis on osakoormusõppena toimuv kaugõpe. Sellele erialale on ennekõike oodatud kandideerima valdkonnas juba töötavad inimesed, konkurss on sinna varasematest aastatest suurem ehk 2,35 inimest õppekohale.

Päästekolledžis päästeteenistuse erialale sel aastal vastuvõttu ei toimu. Küll aga on päästekolledžis võimalik kandideerida päästekorraldaja erialale. Suur rõõm, et soovijaid, kes tahavad selgeks õppida niivõrd olulise ja tähendusrikka ameti, on üle kahe korra rohkem, kui õppekohti. 

Justiitskolledžis on tänavu avatud konkurss korrektsiooni erialale, kuhu laekus 46 avaldust, mis on pea poole rohkem möödunud aasta võrdluses. Vanglaametniku erialale kutseõppes on avaldusi esitatud samas suurusjärgus eelnevate aastatega.

Sisekaitseakadeemia ainukesele magistriõppe erialale sisejulgeoleku valdkonnas kandideerib 30 õppekohale kokku 51 inimest, mis jääb sarnasele tasemele möödunud aastaga. Parimad sinna sõelutakse välja inglise keele testi, magistritöö kava ning vestluse punktide aluse. 

Enamikul Sisekaitseakadeemia erialadel läbivad kandidaadid edasi sisseastumiskatsed, kus olenevalt erialast testitakse, kas tulevane õppur saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale.

Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. 

Täiendav informatsioon
Andres Pung
Sisekaitseakadeemia õppeprorektor
+372 5012358
andres.pung [at] sisekaitse.ee