Uudised

Sisekaitseakadeemias toimus drooniprojekti uuringu tulemuste esitlus

drooniprojekt

7. märtsil 2024 toimus Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“ tulemuste hübriidne esitlusüritus. Sündmuse korraldasid ühiselt Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus ja Politsei- ja Piirivalveamet (PPA).

PPA ja Sisekaitseakadeemia viisid aastatel 2022–2023 koostöös läbi uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“. Projekti eesmärk oli uurida sündmuspaiga kaardistamise uusi meetodeid, mis toetaks senist lineaarmõõtmiste viisi ja tagaks ka täiendava ekspertiisi jaoks sobilikud andmed. Uurimisgrupi raport valmib käesoleval kevadel.

Uurimisprojekti esitlusüritusel tutvustasid uurimisprojekti liikmed projekti kulgu, keskseid leide, uurimisgrupi soovitusi ning täiendavate uuringute võimalusi. Uuringu käigus katsetati liiklusõnnetuse sündmuspaiga stsenaariumitel erinevates ilmastiku- ja valgustingimustes mehitamata õhusõidukitega andmekorjet ning ka laserskänneri ning peegelkaameraga kasutusvõimalusi.

Uuringu tulemusel selgus, et lineaarmõõtmiste toetamiseks sobivad mehitamata õhusõidukiga kogutud andmetel loodud ortofotod, kus tagatud on fotol olevate objektide teravus, fotol on selgesti eristatav taadeldud või kalibreeritud mõõtevahend ning moonutusi ei esine. Kaheaastase uurimisperioodi käigus töötas uurimisgrupp mehitamata õhusõidukite jaoks välja ka kvaliteeti tagava andmete kogumise meetodi, kuid tehnoloogia kasutamine keerukates ilmastikuoludes ja halbades valgustingimustest  nõuab veel täiendavat uurimist ja katsetamist. Samuti anti esitlusel põgus ülevaade sellest, kuidas mehitamata õhusõiduki mõõtmiste jälgitavust saaks ka õhusõiduki kaamera kalibreerimise ning RTK GNSS võimekuse abil tagada. Fotokaameraga ilma täiendavaid vahendeid ning oskuslikku seadme käsitlemise oskust omamata fotogramm-meetriat võimaldavaks ortofotoks andmeid koguda ei õnnestu. Laserskänneriga loodud 3D punktipilv ja fotokaameraga loodud 3D mudelid ning mehitamata õhusõidukiga tehtud videod või fotodest loodud 3D mudel saaksid aga olla tulevikus liiklusõnnetuse menetlemisel täiendavateks tõendite ja olustiku esitamise viisideks.

 


esitlus