Uudised

Siseministeerium tõstis Sisekaitseakadeemia õppurite stipendiumi 

stipp

Siseminister Lauri Läänemets allkirjastas määruse, millega tõuseb Sisekaitseakadeemia päästekolledži, finantskolledži ning politsei- ja piirivalvekolledži õppurite stipendium seniselt 260 eurolt 300 euroni kuus. Määrus jõustub 18.03.2023.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on õppurite heaolu silmas pidades ning suurt hinnatõusu arvestades stipendiumitõus hädavajalik, et õppurid saaksid rohkem keskenduda peamisele, milleks on õppetöö. 

„Siseturvalisuse valdkonda tulevad õppima missioonitundega inimesed, kes tahavad panustada meie õigusriigi toimimisse ning elanike igapäevasesse turvatundesse ja ohutusse. Seega on ainult õiglane, et vastutasuks toetab riik nende noorte majanduslikku toimetulekut õpingute kestel,“ selgitab siseminister.

„Õppurite toetamine õppetöös on meie jaoks väga oluline. Üks osa sellest on kindlasti ka rahaline toetus ehk stipendium, mis on oma tõusu oodanud juba tegelikult mitmeid aastaid. Kindlasti aga soovime leida ka teisi võimalusi õppurite õppe- ja teadustöö toetamiseks,“ lisab Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka.

Määruse „Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord“ peamine eesmärk on tõsta Sisekaitseakadeemia päästekolledži, finantskolledži ning politsei- ja piirivalvekolledži õppuritele makstavat põhistipendiumi. Samuti laiendatakse määrusega lisastipendiumi maksmise aluseid ning korrastatakse põhistipendiumi maksmisest keeldumise ja maksmata jätmise aluseid. Põhistipendiumi suuruse muudatus rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2023, mis tähendab, et muudatus laienes juba ka veebruarikuu stipendiumile.