Siseturvalisus algab Sinust

Koolituse eesmärk on kaasata osalejaid rohkem kodanikuühiskonda. Pakume välja võimalusi aidata kaasa Eesti siseturvalisuse tagamisele, julgustame kodanikuaktiivsust ning toetame Eesti kodakondsuse taotlemist.

Eesmärk

Koolituse tulemusena õppija teab kuidas mittekodanikuna aidata kaasa Eesti siseturvalisuse tagamisele ja olla aktiivne ühiskonna liige ning on motiveeritud taotlema Eesti kodakondsust.

Sihtgrupp
Määratlemata kodakondsusega isikud
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • teab siseturvalisuse valdkonna seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega ja ühiskonna turvalisusega;

  • seostab üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi siseturvalisuse valdkonna ametkondade  põhiväärtuste ja eetiliste põhimõtetega;

  • väärtustab siseturvalisuse valdkonna põhilisi elukutseid ja vabatahtlikku tegevust abipolitseiniku ja vabatahtliku päästjana;
  • mõtestab oma karjääriplaneerimist ning haridustee valikuid ja analüüsib enda võimalikke siseturvalisuse valdkonna  karjäärivalikuid.
Sisu

Koolitus  hõlmab siseturvalisuse erinevate valdkondade (pääste, politsei, piirivalve, maksundus- ja toll, vanglateenistus) tutvustust, õppimisvõimalusi Sisekaitseakadeemias, kohtumist valdkonna ekspertide ja silmapaistvate esindajatega, osalemist erinevatelt õppekäikudel valdkonna ametites.

Õppemeetodid: auditoorne loeng, grupitööd, õppekäigud

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.