Koolitus

Loengusari "Turvaline Eesti"

Raul Adlase loeng "Kiirabi Tallinnas läbi kolme sajandi"

Loengus tuleb juttu kiirabi kui tervishoiu liigi sisust ajaloos - miks ta loodi ja millised on olulisemad arengud olnud. Tallinna näitel kiirabi igapäevasest tegevusest tänapäeval, selle seosest päästeteenistuse ja politseiga ning haiglatega. Põgusalt ka katastroofimeditsiinist ja kriisideks valmistumist.

Riskikommunikatsiooni koolitus

Kutsume teid osalema riskikommunikatsiooni koolitusele!

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised riskide maandamise korraldusest ning riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest. Parimast praktikast jagavad kogemusi eksperdid Tervise Arengu Instituudist, Päästeametist ja MTÜ-st Operation Lifesaver Estonia. Riskikommunikatsiooni eesmärkidest, planeerimisest ja elluviimisest räägivad Siseministeeriumi, Tallinna Ülikooli, Sisekaitseakadeemia ja Päästeameti esindajad.

Loengusari "Turvaline Eesti"

Tarmo Jüristo loeng "Turvaline tehnoloogia"


Loengus tuleb juttu mõnedest suurematest muutuse-vektoritest, millega me täna ja lähemas tulevikus tõenäoliselt
vastamisi seisame, milliseid ohte need meie tänasele elukorraldusele kujutada võivad ja kuidas me neile vastata võiksime.


Tarmo Jüristo on Eesti kodanikuühiskonna aktiivne liige ja kolumnist, mõttekoja Praxis juhatuse esimees.

 

Loengusari "Turvaline Eesti"

Katrin Orava loeng "Stress: kas piisavalt tuttav?"
 

Loengus tuleb juttu piiridest stressi ja erinevate psüühikahäirete vahel. Peatutakse põhjustel, Eesti andmetel riskidest, tõhusatel sekkumistel ja psühhiaatria eriala arengukaval.
 

Katrin Orav on riiklikult tunnustatud psühhiaatria eriarst ning Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses Sensus psühhiaater ja juhatuse liige. Ta on ka Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse liige, Eesti Kognitiivse- ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ja Euroopa Trauma ja Dissotsiatsiooni Ühingu liige.

Loengusari "Turvaline Eesti"

Raivo Vare loeng "Välise julgeoleku väljakutsed väikeriigile nagu Eesti“

Eesti piiririigina kahe maailma vahel ning ajaloost tulenevalt on keerulises julgeolekupoliitilises situatsioonis. Väikeriikidele olemuslikult ohtlik geopoliitiline lähenemine maailmapoliitikas on tagasi. See viib multipolaarsuse arengule ja regionaliseerumisele, mõjusfääride, jõutasakaalu ja "realpolitik"'i võimutsemiseni. See aga tähendab väikeriikidele, nagu Eesti, eksistentsiaalsete valikute prevaleerimise ja nende tegemise keerukuse kasvu.