Uudised

Teadlaste loodud stsenaariumid aitavad suunata suhteid Aasiaga

Pilt1

Nelja Eesti kõrgkooli teadlaste koostatud raportis Eesti ja Aasia tulevikusuhetest esitatakse neli võimalikku stsenaariumi, mille eesmärk on abistada otsustajaid Aasiat puudutavate valikute tegemisel. Tõenäolisimad stsenaariumid on eraldumine ja kohandumine.

Juunis valminud „Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportis“ analüüsiti arengusuundi, mis võivad mõjutada Eestit ning Eesti koostööd ja suhteid Aasia riikidega aastatel 2022–2030. Raportis esitatud tulevikuvaated aitavad otsustajaid – ametnikke, poliitikuid, ettevõtjaid – valikute ja plaanide tegemisel. Stsenaariumide planeerimise meetodiga kirjeldati eesootavaid muutusi ja valikuid kuues valdkonnas: poliitika ja julgeolek, inimõigused ja õigusriik, majandus, haridus ja kultuur, küberjulgeolek ning kliima.

Analüüsi tulemusel valminud neli stsenaariumi on koostöö, eraldumine, kohandumine ja kokkupõrge. Stsenaariumide erinevused lähtuvad kahest peamisest määramatust asjaolust: milliseks kujuneb majanduslik, poliitiline ja looduskeskkond ning kas suudetakse teha koostööd, hoolimata väärtuste erinevustest. Projektis osalesid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Estonian Business School’i ja Sisekaitseakadeemia teadlased. Raporti koostamist rahastas Välisministeerium.

Link ametlikule pressiteatele.