Testandmebaasid

18.01-31.03.2023 kirjastuse Taylor & Francis sotsiaal- ja humanitaarteaduse, teaduse- ja tehnoloogia
ning meditsiini kollektsioonidele. Kaugligipääsuks sisesta avanevas aknas isikukood ja arvuti parool.
NB! Pärast otsingu tegemist vali „Only show content I have full access to“.

Scopus kirjastuse Elsevier multidistsiplinaarne referaat- ja viiteandmebaas,
mis sisaldab üle 23 000 eelretsenseeritud ajakirja.

Cambridge University Press e-ajakirjade kollektsioon sisaldab üle 300 teadusajakirja
humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste ning tehnoloogia ja meditsiini valdkonnast.
NB! Enne otsingu tegemist vali „Only search content I have access to“.

Wiley multidistsiplinaarne e-ajakirjade kollektsioon. Kaugligipääsu aktiveerimiseks registreeri kasutajakonto akadeemia võrgust (Register-> New user), e-postile saabunud kirjas vajuta verify e-mail.

ScienceDirect e-ajakirjade kollektsioon sisaldab e-ajakirju loodus-, rakendus-,
sotsiaal- ja humanitaarteaduste alalt. Kaugligipääsu aktiveerimiseks registreeri kasutajakonto (arvutist või nutiseadmest), sisesta SIIN töötaja/kadetiposti aadress, e-postile saabunud kirjas vajuta get access.

Oxford University Press e-ajakirjade kollektsioon, mis sisaldab üle 500 e-ajakirja
sotsiaal-, humanitaar- ja loodusteaduste ning matemaatika ja meditsiini valdkonnast.
 

NB! Akadeemia võrguarvutis toimub tuvastamine automaatselt, aga akadeemiast väljaspool andmebaaside sisule ligi pääsemiseks tuleb sisse logida Sisekaitseakadeemia personaalse kontoga.