Tõendite kogumise õiguslik raamistik (haldus- ja väärteomenetluses)

Koolitusel antakse ülevaade tõendite liikide, vormi ja sisu ning tõendite kogumise õigusliku raamistiku erisustest haldus- ja väärteomenetluses. Samuti õpetatakse, kuidas järgida tõendite kogumise õiguslikke reegleid ja ristkasutada tõendeid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel teab osaleja tõendite liike, vormi ja sisu ning tõendite kogumise õigusliku raamistiku erisusi haldus- ja väärteomenetluses.

Sihtgrupp
Järelevalvega tegelevad ametnikud, kelle pädevuses on viia läbi haldus- ja/või väärteomenetlusi.
Õpiväljundid
  Koolituse läbinu 

  • teab haldus- ja väärteomenetluses kogutavate tõendite liike, tõendite vorme ja sisu ning menetluste erisustest tulenevaid aspekte;
  • kirjeldab tõendite kogumise õiguslikku raamistikku haldus- ja väärteomenetluses, sh tõendite kogumise erisusi;
  • arvestab nimetatud menetlusliikides tõendite hindamise erisusi, sh paralleelmenetluses tõendite ristkasutuse problemaatikat.
Sisu
  • Tõendi liigid kujunemise ja allika alusel, tõendi vorm ja sisu
  • Haldus- ja väärteomenetluses tõendite kogumise reeglid ja erisused menetlusliigiti
  • Tõendi lubatavuse ja kuuluvuse kontrollimine ning erisused menetlusliigiti
  • Tõendite ristkasutamine ja tõendamise problemaatika paralleelmenetlustes

Õppemeetodid: Loeng, diskussioon, eluliste juhtumite ja kohtulahendite analüüs.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.