Tolliprotseduurid e-tollis

Koolitusel osalejal on baasteadmised tolliprotseduuridest, kaubale lubade taotlemisest ja järgnevusest ning e- tollis sisestamisest.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on baasteadmised tolliprotseduuridest, kaubale lubade taotlemisest ja järgnevusest ning e- tollis sisestamisest.

Sihtgrupp
Juriidilised isikud, kes tegelevad rahvusvahelise kaubandusega ning kelle tarneahelas on ka kolmandad riigid.
Füüsilised isikud, kes tellivad kaupu interneti vahendusel kolmandatest riikidest.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • teab tolliprotseduure;
  • teab lubade taotlemist ja tagatisi;
  • omab algteadmisi tolliprotseduuridest e-tollis.
Sisu
  • Import ja eksport.
  • Transiit – kauba sisenemine Euroopa Liitu.
  • Töötlemise protseduurid sh eriprotseduurid.
  • E- tollis tolliprotseduuride sisestamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.


Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.