Tööjõu-, erisoodustuse ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamine

Koolitusel osalejal on ajakohastatud teadmised praktilises töös ettetulevate töötasude, maksude, erisoodustuste ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise küsimustes.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on ajakohastatud teadmised praktilises töös ettetulevate töötasude, maksude, erisoodustuste ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise küsimustes.

Sihtgrupp
Raamatupidajad, finantsistid, personalijuhid ja -spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • kasutab igapäevatöös maksudega seotud olulisemaid õigusakte;
  • rakendab töötasude, erisoodustuse ja ettevõtlusega mitteseotud kulude maksustamise põhimõtteid;
  • arvestab töötasusid, töötamisega seotud makse, erisoodustus- ning ettevõtlusega seotud kulusid ja makse;
  • registreerib töötamist uuendatud töötamise registris;
  • koostab maksudeklaratsiooni vormi  TSD koos lisadega.
Sisu
  • Töötasudega seotud maksude olemus ja peamised õigusaktid.
  • Töötasude, puhkusetasude ja haigushüvitiste arvestamine ning maksustamine.
  • Erisoodustuste, kingituste ja annetuste, külaliste vastuvõtukulude ning ettevõtlusega mitteseotud kulude arvestus ning maksustamine.
  • Uuendatud töötamise register.
  • Maksudeklaratsiooni TSD ja TSD lisade koostamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.