Tööõigus, töötasude ja maksude arvestus

Koolitusel osalejal on ajakohastatud teadmised praktilises töös ettetulevate tööõiguslikes, töötasude ja maksude küsimustes.

Eesmärk

Koolitusel osalejal on ajakohastatud teadmised praktilises töös ettetulevate tööõiguslikes, töötasude ja maksude küsimustes.

Sihtgrupp
Raamatupidajad, personalijuhid ja -spetsialistid, tegevjuhid, juhiabid, assistendid ja teised töösuhete korraldamisega seotud isikud.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

 • kasutab igapäevatöös tööõigusega seotud olulisemaid õigusakte;
 • rakendab tööajaarvestuse ja töötasustamise põhimõtteid;
 • arvestab töötasusid, töötamisega seotud makse, puhkusetasusid ja haigushüvitisi;
 • arvestab lähetustasusid ja -kulusid;
 • koostab maksudeklaratsiooni vormi  TSD ja TSD lisa 1.
Sisu
 • Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
 • Töö tegemise lepingute olemus, töölepingu vormide erinevused.
 • Tööajaarvestus, töötasustamise süsteemid ja töötasu maksmine erijuhtudel.
 • Puhkuse andmise kord ja puhkuse liigid.
 • Töö ja teenistuslähetuse mõiste ja olemus.
 • Töötasude arvestus ja töötamisega seotud maksuarvestus.
 • Puhkusetasu arvestus.
 • Haigushüvitiste arvestus.
 • Lähetustasude arvestus.
 • Maksudeklaratsiooni TSD ja TSD lisa 1 koostamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng praktiliste näidetega, praktiliste ülesannete lahendamine ja arutelu.

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.