Töötajate koosseis ja palgaandmed

Sisekaitseakadeemia koosseisus ettenähtud ametikohti täitvate töötajate info on nähtav kontaktide alt.

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 119 on alates 2015. aastast Sisekaitseakadeemia ametnike palgaandmed leitavad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

 

Sisekaitseakadeemia töötasustamise korra leiad siit.