Uudised

Tule tõsta oma küberpädevust! Seminar 3.10 kell 9.30!

küber

Kutsume teid osalema Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse korraldatavale seminarile „Eesti elanikkonna igapäevane küberhügieen“.

Sündmus toimub 3. oktoobril algusega kell 9.30 (kohaliku aja järgi) Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses (Kase 61, Tallinn) auditooriumis A108.

Kaasaegse infotehnoloogia kättesaadavus on tugeva ning haritud ja avatud riigi üks olulisemaid tingimusi. See aitab kaasa nii elanike pädevuste tõstmisele kui kodanikukasvatusele. Oskus seda tehnoloogiat õigesti kasutada ja saadud infot kriitiliselt hinnata, on vahend, mis julgustab kodanikke riigi demokraatlike protsesside vastu rohkem huvi tundma. Seetõttu muutub digikirjaoskus rahvusriikide jaoks üha olulisemaks poliitika ja strateegia kujundamise osaks. Seepärast on oluline rõhutada, et praegusel infosõja ja desinformatsiooni ajastul on digi- ja küberkirjaoskus muutunud toimetuleku võtmesõnaks. Suuremale osale elanikkonnast on e-keskkond juba igapäevaelu osa - seal osteldakse, kasutatakse internetipanka, suheldakse suhtlusvõrgustikes sõpradega. Digivõimalused kasvavad. Ja koos nendega kasvavad ka digiriskid. Tõusujoones on paraku ka elementaarse digihügieeni eiramine, mis annab kurjategijatele ja võõrriikide infovägedele võimaluse kasutada ära inimlikke nõrkusi. Kahjuks ei ole kõigil piisavalt digitaalset kirjaoskust, et virtuaalkeskkonnas targalt ja vastutustundlikult tegutseda. 

Oktoobri alguses toimuv seminar tuletabki osalejatele meelde, kuidas on kübervaldkond reguleeritud, mismoodi tõsta küberpädevust ja -teadlikkust erinevate sihtgruppide hulgas, millised on küberkiusamise psühholoogilised võtted ja kuidas aidata ohvrit. 

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, mida saab teha siin.

Registreerimine lõppeb 1. oktoobril kell 12.00.
 


seminar